Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

Lời giải chi tiết

1. garden - khu vườn, 2. bell - cái chuông; 3. horse - con ngựa; 4. cake - bánh ngọt

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

Xem đáp án

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

Lời giải chi tiết

1. C vì C là con hổ, những từ còn lại là đồ chơi

2. C vì C là bàn chân, những từ còn lại là loại hoa quả

3. A vì A là bố, những từ còn lại là bộ phân cơ thể người.

4. B vì B là mặt trời, những từ còn lại là phương tiện giao thông

5. B vì B là nước, những từ còn lại là động vật

III. Write

1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

I can see a ________________

2. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

He is ____________________

3. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1

That’s a _________________

Xem đáp án

1. I can see a turtle. (Tôi có thể nhìn thấy con rùa)

2. He is running. (Anh ấy đang chạy)

3. That’s a mango. (Đó là một quả xoài)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 1.

Đánh giá bài viết
1 1.774
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm