Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 9 lớp 11 Communication and Culture

Communication and Culture Unit 9 lớp 11 trang 55

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 9 lớp 11 Communication and Culture dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Communication and Culture unit 9 lớp 11 Cities of the Future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập 1 - 4 trang 55 SGK tiếng Anh 11 mới.

Unit 9 lớp 11 Communication and Culture

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Communication

1. Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ideal city of the future.

(Em hãy dùng thông tin nói về các thành phố được nói đến trong bài học (London, Tokyo, New York City, và Superstar City) và hoàn thành sơ đồ nói về một thành phố lý tưởng trong tương lai)

Unit 9 lớp 11 Communication and Culture

Gợi ý đáp án

1. Public transport (eco-buses/ smart underground transport networks)

2. Renewable sources of energy: wind and sun power

3. - Waste is treated and turned into energy or fertilisers

- Wastewater is treated and turned into drinking water

2. Discuss the questions in groups.

(Thảo luận các câu hỏi dưới đây theo nhóm.)

Unit 9 lớp 11 Communication and Culture

Hướng dẫn dịch

1. What will the ideal city of the future look like? You can talk about its means of transport, environmental conditions, energy sources, treatment of waste, climate, etc.

(Thành phố lý tưởng trong tương lai sẽ như thế nào? Bạn có thể nói về các phương tiện giao thông, điều kiện môi trường, nguồn năng lượng, xử lý chất thải, khí hậu, vv)

2. How do you think an ideal city should be created: by upgrading an existing one or by building a completely new one from scratch?

(Bạn nghĩ rằng một thành phố lý tưởng nên được tạo ra như thế nào: bằng cách nâng cấp cái hiện tại hoặc bằng cách xây dựng hoàn toàn mới từ đầu?)

Culture

1. Read the text about Songdo, a smart city, and complete the table below.

(Hãy đọc bài viết nói về Songdo, một thành phố thông minh rồi hoàn thành bảng bên dưới.)

Gợi ý đáp án

Location

1) 60 km southwest of Seoul, South Korea.

Area

2) 53.3 square kilometres

Construction start time

3) 2005

Estimated poluation in 2020

4) more than 65,000 people

2. Decide whether the following statements about Songdo arc true (T), false (F)? or not given (NG). Tick the correct box.

(Những lời phát biểu dưới đây đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. NG

4. F

5. T

6. T

7. NG

1 – F. Songdo is a city developed from an existing one.

(Songdo là một thành phố được phát triển từ một thành phố hiện có.)

2 – T. The most advanced technologies are used in the construction of Songdo.

(Các công nghệ tiên tiến nhất được sử dụng trong việc xây dựng Songdo.)

3 – NG. Special bicycle lanes are designed for Songdo's inhabitants.

(Tuyến xe đạp đặc biệt được thiết kế cho người dân của Songdo.)

4 – F. Rubbish trucks collect household and office waste and transport it to processing centres every day.

(Xe chở rác thu gom rác thải gia đình, văn phòng và vận chuyển nó đến trung tâm chế biến hàng ngày.)

5 – T. Songdo's traffic can be controlled with the help of sensors.

(Giao thông của Songdo có thể được kiểm soát với sự trợ giúp của cảm biến.)

6 – T. The Wireless Internet network covers the whole city.

(Mạng Internet không dây phủ toàn bộ thành phố.)

7 – NG. Five years after the opening of the city, most of its residential space was occupied.

(Năm năm sau khi mở thành phố, hầu hết không gian cư trú của nó đã bị chiếm đóng.)

3. Discuss with a partner

(Thảo luận với bạn bên cạnh)

Hướng dẫn dịch

Would you live in Songdo if you had a chance? Why or Why not?

(Bạn có sống ở Songdo nếu bạn có cơ hội? Tại sao hoặc Tại sao không?)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Looking back MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Communication and Culture. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 370
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm