Write a letter requesting more information about the language courses

Viết một bức thư yêu cầu cho biết thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ 

Viết một bức thư cho bạn qua thư của mình về thông tin các khóa học do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 11 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Write a letter requesting more information about the language courses

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Letter asking for information about a course - Bài viết số 1

Dear Ms Smith,

I saw your advertisement about the language courses on your website. I am interested in learning English, and I am writing to enquire about the English courses at your center.

In general, I can read articles and write some basic topics in English. However, I can’t speak English fluently. I want to improve my pronunciation, and hope to be able to practise my English with native speakers.

I would also like to have more information about the starting date, course duration, teachers’ experience, fees and course certificate.

I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

Hai Linh

Bài dịch

Cô Smith thân mến.

Tôi đã xem quảng cáo của bạn về các khóa học ngôn ngữ trên trang web của cô. Tôi quan tâm đến việc học tiếng Anh, và tôi viết thư để hỏi về các khóa học tiếng Anh tại trung tâm của cô.

Tôi có thể đọc các bài báo và viết các chủ đề cơ bản bằng tiếng Anh, nhưng tôi không thể nói thành thạo. Tôi muốn cải thiện cách phát âm của tôi, và hy vọng có thể thực hành tiếng Anh của tôi với người bản xứ.

Tôi cũng muốn có thêm thông tin về ngày bắt đầu, thời gian khóa học, kinh nghiệm của giáo viên, lệ phí và chứng chỉ khóa học.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ cô.

Trân trọng,

Hai Linh

Write a letter requesting more information about the language courses số 2

Dear Mr. Weston,

I’m writing to ask for information about your language courses. I have been learning Japanese for two years, but I only can read and write.

I would like to improve my speaking skill. On your website, I don’t find detailed information about dates and prices for Japanese courses in the evening. Which are the courses you will be offering in November? I want to learn as soon as possible.

Thank you for your time.

Looking forward to hearing from you.

Best regards,

Linda Nguyen

Bài dịch

Kính gửi thầy Weston,

Em viết thư này để hỏi thông tin về các khóa học ngôn ngữ của thầy. Em đã học tiếng Nhật được hai năm, nhưng em chỉ biết đọc và viết.

Em muốn cải thiện kỹ năng nói của mình. Trên trang web của thầy, em không tìm thấy thông tin chi tiết về ngày và giá các khóa học tiếng Nhật vào buổi tối. Có khóa học nào bên thầy khai giảng vào tháng 11 không ạ? Em muốn học càng sớm càng tốt.

Cảm ơn thầy đã dành thời gian.

Em mong nhận được phản hồi từ thầy.

Trân trọng,

Linda Nguyễn

Viết thư hỏi về khóa học Tiếng Anh số 3

Dear Mrs. Smith,

I am wrtiing to ask some information about your language course. I have been learning English for 10 years, but my speaking is not good.

I am interested in your speaking course, however, there isn’t many information on your fanpage. Can you give me more detailed timetable and prices for speaking course in the evening? Do you have any classes which starts in November? I want to learn as soon as possible.

I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

Hai Linh

Bài dịch

Kính gửi cô Smith,

Em muốn hỏi một số thông tin về khóa học ngôn ngữ của cô. Em đã học tiếng Anh được 10 năm, nhưng khả năng nói của em không tốt.

Em quan tâm đến khóa học nói của cô, tuy nhiên, không có nhiều thông tin trên fanpage. Cô có thể cung cấp cho em thời khóa biểu chi tiết hơn và học phí cho khóa học nói vào buổi tối được không? Cô có lớp nào khai giảng vào tháng 11 không? Em muốn học càng sớm càng tốt.

Em mong sớm nhận được hồi âm từ cô.

Trân trọng,

Hải Linh

Letter asking for information about a course số 4

Dear Mr. Bill Weston,

I saw your advertisement about the language courses on your website. I am interested in learning English, but my English is not good. I am writing to enquire about the English courses at your centre.

My communication skills are poor. I can't speak English fluently. I want to attend a communication skills course to improve my pronunciation, and hope to be able to practise my English with native speakers.

I would also like to have more information about the starting date, course duration, teachers’ experience, fees and course certificate.

I look forward to hearing from you soon.

Yours truly,

VnDoc

Bài dịch

Kính gửi thầy Bill Weston,

Em đã xem quảng cáo về các khóa học ngôn ngữ trên trang web của thầy. Em rất thích học tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của em không được tốt. Em viết thư này để hỏi về các khóa học tiếng Anh tại trung tâm của thầy ạ.

Kỹ năng giao tiếp của em không tốt. Em không thể nói tiếng anh một cách thành thạo. Em muốn tham gia vào một khóa học giao tiếp để cải thiện cách phát âm của mình, và hy vọng có thể được thực hành tiếng Anh với người bản ngữ.

Em cũng muốn biết thêm thông tin về ngày bắt đầu, thời lượng khóa học, kinh nghiệm của giáo viên, học phí và chứng chỉ của khóa học.

Em mong sớm nhận được hồi âm từ thầy.

Trân trọng,

VnDoc

Writing a letter requesting information tiếng Anh 11 số 5

Dear Ms Helen,

I saw your advertisement about the language courses on your website. I am interested in learning English, and I am writing to enquire about the English courses at your center.

I can read and write in English, but I can't speak the language very well. If necessary, I can complete an oral test. I want to improve my pronunciation, and hope to be able to practise my English with native speakers.

I would also like to have more information about the starting date, course duration, teachers’ experience, fees and course certificate.

I look forward to hearing from you soon.

Your truly,

Hai Linh

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write a letter requesting more information about the language courses. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Giới thiệu về Michael Jackson bằng tiếng Anh, Write about your favorite sport badminton, Viết đoạn văn về life in the past....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau. 

Đánh giá bài viết
3 16.046
Sắp xếp theo

Luyện viết tiếng Anh

Xem thêm