Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 8 lớp 11 Writing

Tiếng Anh 11 Unit 8 Writing

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 8 Writing nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 8 lớp 11 Our World Heritage Sites bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 8 lớp 11 Writing

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Ask and answer the questions below.

(Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

Gợi ý trả lời

1. What do you know about Trang An Scenic Landscape Complex?

(Bạn biết gì về Quần thể Danh thắng Tràng An?)

=> Trang An Scenic Landscape Complex is located in Ninh Binh Province. It includes numerous caves, mountains, and historic relics.

2. Have you been there? If so, what did you see there? If not, what do you think visitors can see there?

(Bạn đã đến đó chưa? Nếu đến rồi bạn đã thấy gì ở đó? Nếu chưa, thì bạn nghĩ du khách có thể tham quan những gì khi đến đó?)

=> I have never been there. I think visitors can enjoy the ancient architecture and explore the caves and rivers here.

2. Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site.

(Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.)

Unit 8 lớp 11 Writing

Gợi ý trả lời

- Cultural value: c, d

- Natural beauty: a, b

- Geological value: b

- Preservation of heritage: e

3. Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex.

(Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của em về Quần thể danh thang Tràng An.)

Gợi ý đáp án

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long-lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, places of worship.

The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feature. Trang An-Tam Coc-Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is an ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

As a place of cultural and natural value, Trang An’s heritage is well-preserved and protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met the UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2004 as a mixed natural and cultural property.

Tham khảo bài viết tại: Unit 8 lớp 11 Writing: Write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 11 Communication and Culture Unit 8 Our World Heritage Sites MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Writing Unit 8 Our World Heritage Sites.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm