Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 11 Unit 7: Looking back

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh 11 mới theo từng Unit mới nhất, tài liệu Soạn tiếng Anh Unit 7 Looking back trang 28 SGK tiếng Anh lớp 11 mới dưới đây giúp các em học sinh lớp 11 giải đáp án các phần bài tập liên quan đến kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh chủ đề Unit 7 lớp 11: Further Education - Giáo dục bổ túc. Mời thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 11 tham khảo, download tài liệu, phục vụ việc học tập, giảng dạy.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

– revise what they have learned in unit 7:

+ Vocabulary: words and phrases related to further education.

+ Pronunciation: intonation in wh- questions

+ Grammar: the present perfect and the present perfect continuous

2. Objectives:

- Vocabulary: words related to the topic “Further Education”

- Grammar: the present perfect, the present perfect continuous

II. Nội dung soạn Looking back Unit 7 Further Education lớp 11

Pronunciation

1. Listen and repeat. Pay attention to the intonation. (Nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến ngữ điệu.)

Bài nghe:

1. What qualifications have you got?

2. Have you chosen a university to continue your education? /

3. Where are you going during your gap year?

4. Have you been searching lor postgraduate scholarships? ?

5. How can we apply for an internship?

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao bạn quyết định đi du học?

2. Bạn học ngành gì vậy?

3. Khi nào bạn sẽ nộp đơn xin học bổng?

4. Bạn mất bao lâu để hoàn thành khóa học luyện thi?

5. Bạn sẽ làm việc ở đâu trong thời gian thực tập?

2. Listen and mark the rising (↗) or falling (↘) intonation for each question. (Nghe và đánh dấu ngữ điệu lên (↗) hoặc xuống (↘) cho từng câu hỏi.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. What qualifications have you got? ↘

2. Have you chosen a university to continue your education? ↗

3. Where are you going during your gap year? ↘

4. Have you been searching lor postgraduate scholarships? ↗

5. How can we apply for an internship? ↘

Vocabulary

1. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Đáp án:

1. academic2. broaden3. graduation
4. analytical5. internship6. respectively

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc dù Kevin không có trình độ học vấn cao, nhưng anh ấy đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

2. Có hai chuyên ngành có thể mở rộng tiềm năng việc làm của bạn.

3. Maria muốn dành một năm nghỉ sau khi tốt nghiệp trung học.

4. Hầu hết các trường đại học đang cung cấp các khóa học để giúp học sinh nâng cao kỹ năng phân tích.

5. Thời gian thực tập ngành y của bạn trong bệnh viện này là bao lâu?

6. Bằng cử nhân và bằng thạc sĩ ở Vương quốc Anh thường yêu cầu học ba năm và một năm.

Grammar

1. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu với các động từ cho sẵn trong khung. Sử dụng thì Hiện tại hoàn thành hoặc Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

Đáp án:

1. have taken

2. have ... been waiting

3. have ... attended

4. have been writing

5. has been travelling

Hướng dẫn dịch:

1. Từ tháng 1, chúng tôi đã tham gia vào ba cuộc thảo luận về giáo dục đại học.

2. Tôi xin lỗi tôi đã đến muộn! Bạn đã chờ tôi bao lâu rồi?

3. Bạn đã tham dự bao nhiêu khoá học?

4. Tôi đã viết bài báo nghiên cứu của tôi kể từ tháng 10 và tôi cố gắng hết sức để hoàn thành và gửi cho giáo sư của tôi vào tuần tới.

5. Alice đã đi du lịch ở Việt Nam trong khoảng thời gian nghỉ học của cô ấy và sẽ trở lại Mỹ vào tháng Mười Hai.

2. Rewrite the sentences, using the present perfect or the present perfect continuous. (Viết lại câu bằng cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành hoặc Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

Đáp án:

1. The graduate students have been arriving since four o'clock.

2. The graduate students have all arrived at the lecture hall.

3. She has been doing her research project since last month.

4. They have visited this college three times (before).

5. I have been learning to play the piano over the last eight months / for eight months.

6. I have been discussing my research proposal with my professor since the beginning of my course.

Hướng dẫn dịch:

1 - Các sinh viên tốt nghiệp đã đến từ bốn giờ.

2 - Các sinh viên tốt nghiệp đã đến giảng đường.

3 - Cô đã làm dự án nghiên cứu của mình kể từ tháng trước.

4 - Họ đã đến thăm trường cao đẳng này ba lần trước đó/ khoảng ba lần.

5 - Tôi đã học chơi piano trong tám tháng qua/ khoảng 8 tháng.

6 - Tôi đã thảo luận về đề xuất nghiên cứu của tôi với giáo sư kể từ khi bắt đầu khóa học của mình.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Looking back. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.082
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm