Viết đoạn văn về xung đột gia đình bằng tiếng Anh

Conflicts between parents and their teenage children

Nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh 11 mới theo từng Unit, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu văn mẫu tiếng Anh lớp 11 theo các chủ đề khác nhau. Tổng hợp những mâu thuẫn gia đình giữa bố mẹ và con cái gợi ý các em các cách nói về lý do dẫn đến khoảng cách thế hệ. Mời các em tham khảo.

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh kể về những xung đột trong gia đình em và hướng giải quyết

Viết đoạn văn về xung đột gia đình bằng tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1

Each family has its own conflicts, especially between parents and children. The conflict is due to the generation gap between younger and older age group. Firstly, they have differences in their opinions and values. For example, while the young thinks eating out in a restaurant at the weekend is a good choice, the old loves to cook and eat at home. Because they feel comfortable and cozy at home. Another reason leading to conflict is that the children feel like they are being treated like a kid. Parents are always saying what they need to do. Parents even choose the school or future job for their children without asking them whether they like. Some children complain that they feel sad when their parents are always comparing them to the girl or boy living next door. Parents usually say that “You see him? See her? They are more intelligent than me. And you? Nothing!”. To sum up, these conflicts are not too big, so you should keep calm and talk to solve these problems. These actions will create mutual trust and understanding between us.

Bài dịch

Mỗi gia đình đều có những mâu thuẫn riêng, nhất là giữa cha mẹ và con cái. Xung đột là do khoảng cách thế hệ giữa nhóm tuổi trẻ và nhóm tuổi lớn hơn. Thứ nhất, họ có sự khác biệt về quan điểm và giá trị của họ. Ví dụ, trong khi người trẻ nghĩ rằng đi ăn ở nhà hàng vào cuối tuần là một lựa chọn tốt, thì người già lại thích nấu nướng và ăn ở nhà. Vì họ cảm thấy thoải mái và ấm cúng như ở nhà. Một lý do khác dẫn đến xung đột là bọn trẻ cảm thấy như chúng bị đối xử như một đứa trẻ. Cha mẹ luôn nói những gì họ cần làm. Cha mẹ thậm chí chọn trường học hoặc công việc tương lai cho con cái của họ mà không cần hỏi chúng có thích hay không. Một số trẻ phàn nàn rằng chúng cảm thấy buồn khi bố mẹ luôn so sánh chúng với cô gái hay cậu bé sống cạnh nhà. Cha mẹ thường nói rằng “Bạn thấy anh ta? Nhìn cô ấy? Họ thông minh hơn tôi. Và bạn? Không!". Tóm lại, những mâu thuẫn này không quá lớn, vì vậy bạn nên giữ bình tĩnh và nói chuyện để giải quyết những vấn đề này. Những hành động này sẽ tạo ra sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa chúng ta.

Bài viết số 2

Generation gap causes conflicts between adults and teenagers when there are lots of differences between parents, grandparents and children in lifestyle, hobbies and table manners. While parents want their children to dress discreetly, children prefer fashionable clothes. Another typical difference is in the hobbies. Children like upbeat music such as pop music, rock, … However, grandparents thinks the types of music are too noisy, they like folk music. Some children complain that they feel sad when their parents are always comparing them to the girl or boy living next door. For example, when receiving an academic achievement, their parent always find the result of the girl or boy living next door. If the children’s result is lower, parents will complain and underestimate their effort. To narrow the generation gap, they should have mutual understanding, help each other and share interest.

Bài dịch

Khoảng cách thế hệ gây ra xung đột giữa người lớn và thanh thiếu niên khi có rất nhiều khác biệt giữa cha mẹ, ông bà và con cái trong lối sống, sở thích và cách cư xử trên bàn ăn. Trong khi các bậc cha mẹ muốn con cái ăn mặc kín đáo thì trẻ em lại thích những bộ quần áo thời trang. Một sự khác biệt điển hình khác là ở sở thích. Trẻ thích nhạc sôi động như nhạc pop, rock,… Tuy nhiên, ông bà cho rằng những loại nhạc quá ồn ào, họ thích nhạc dân ca. Một số trẻ em phàn nàn rằng chúng cảm thấy buồn khi cha mẹ luôn so sánh chúng với cô gái hoặc cậu bé sống cạnh nhà. Ví dụ, khi nhận được một thành tích học tập, cha mẹ của họ luôn tìm kết quả của cô gái hoặc cậu bé sống bên cạnh. Nếu kết quả của con cái thấp hơn, cha mẹ sẽ phàn nàn và đánh giá thấp nỗ lực của chúng. Để thu hẹp khoảng cách thế hệ, họ cần có sự hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ sự quan tâm.

Trên đây là Viết đoạn văn về xung đột gia đình bằng tiếng Anh. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 17.137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm