Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 11 Unit 6 Skills

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6 Global Warming phần Skills dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phần Skills sẽ giúp bạn học luyện tập bốn kĩ năng 'reading'; 'speaking'; 'writing' & 'listening' theo chủ đề Global Warming (Nóng lên toàn cầu), đồng thời cung cấp các từ vựng liên quan đến bài học.

* Xem thêm: Writing an essay about causes and effects of global warming and possible solutions to it

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, students will be able to:

- get some information about the causes and effects of global warming

- be aware of the need to solve the global warming problem.

2. Objectives

- Vocabulary: relate to topic "Global Warming"

- Skills: Reading; Speaking; Listening; Writing

II. Nội dung soạn Skills Unit 6 Global Warming

Reading

1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems? (Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?)

Tiếng Anh 11 Unit 6: Skills

Gợi ý:

Picture 1: Factories are burning fossil fuels

Picture 2: Means of transport (like cars) are sending smoke and exhaust fumes into the atmosphere

Picture 3: Deforestation

⇒ Increasing the amount of CO2 ⇒ Greenhouse Effects, Global warming

2. Read the text and select the statement that expresses its main idea. (Đọc đoạn văn và chọn một câu thích hợp thể hiện ý chính của bài.)

Tiếng Anh 11 Unit 6: Skills

Đáp án: C

Hướng dẫn dịch:

A. Hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới.

B. Hiện tượng nóng lên toàn cầu dẫn đến sự tuyệt chủng hàng triệu loài động thực vật trên toàn thế giới.

C. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra và các tác động tiêu cực của nó đến đời sống con người.

D. Con người phải cùng nhau hành động nhàm giảm thiều các nguy cơ của hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự diễn ra

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ xung quanh bầu khí quyển Trái Đất. Một trong những vấn đề lớn nhất mà ngày nay con người phải đối mặt. Theo kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu thì hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự xảy ra. Hiện tượng này chủ yếu do con người gây ra và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ nhà máy điện chạy bằng than đốt. Khi người ta đốt than để sản xuất điện, một lượng lớn khí CO2 bay vào không khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng phát thải khí CO2 có nguồn gốc việc sản xuất điện. Nguồn phát thải khí CO2 lớn thứ hai là việc đốt cháy xăng dầu trong giao thông vận tải. Ở Mỹ, có đến khoảng 33% lượng khí CO2 được thải ra từ các loại xe cộ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu sử dụng xe hơi ngày càng tăng nhanh trong thế giới hiện đại. Một lý do nữa làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm giấy và để khai hoang đất nông nghiệp. Rừng hấp thụ và giữ khí CO2 không cho thoát ra ngoài bầu khí quyển. Quá trình này bị gián đoạn bởi tốc độ chặt phá rừng ở mức báo động.

Ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự dâng lên của mực nước biển trên toàn thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Sự nóng lên toàn cầu cũng gây ra những thảm họa tự nhiên liên quan đến thời tiết như hạn hán, lũ lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương rất nhiều người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu với nhiệt độ càng gia tăng có thể khiến mùa màng trên thế giới thất thu, nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nó còn được dự đoán có ảnh hưởng xấu nhất đến các nguồn nước. Việc thiếu nước có thể kìm hãm phát triển kinh tế, làm tổn hại hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ khác nữa là nguy cơ làm biến mất hàng triệu loài động thực vật trên thể giới. Việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người vì chúng ta không thể tồn tại được nếu thiếu sự đa dạng loài trên trái đất.

Điều quan trọng con người phải hiểu rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do chính con người gây nên vẫn đang xảy ra và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người phải hành động ngay để giảm thiểu các nguy cơ.

3. Match the words with their meanings. (Hãy ghép từ với nghĩa phù hợp của từ.)

Soạn Tiếng Anh Unit 6 lớp 11: Skills

Đáp án:

1.g2.f3.d4.e
5.b6.a7.c

Hướng dẫn dịch:

1. thảm họa - thảm khốc

2. nạn đói - khi có nhiều người không có đủ thức ăn và nhiều người chết

3. hấp thụ - nhận vào (khí, chất lỏng, nhiệt) từ không gian hoặc bề mặt xung quanh

4. chụp - bắt và giữ ai đó / cái gì đó ở một nơi

5. không khí - hỗn hợp các khí xung quanh trái đất

6. hệ sinh thái - tất cả các sinh vật và thực vật sống trong một khu vực nhất định và mối quan hệ giữa chúng

7. tính đa dạng - thực tế là có nhiều loại người, động vật, thực vật hoặc vật khác nhau

4. Answer the following questions. (Trả lời câu hỏi)

Đáp án:

1. Humans/ People/ We are responsible.

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

3. Deforestation disrupts the process of absorbing and capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to rise.

4. They could lose their homes.

5. They can reduce crop harvests globally.

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

Hướng dẫn dịch:

1 - Ai là người chịu trách nhiệm chính về sự nóng lên toàn cầu?

Loài người/ Con người / Chúng ta chịu trách nhiệm.

2 - Điều gì xảy ra khi đốt than để tạo ra điện?

Nó thải một lượng khí carbon dioxide lớn vào bầu khí quyển.

3 - Nạn phá rừng góp phần vào sự nóng lên toàn cầu như thế nào?

Nạn phá rừng làm gián đoạn quá trình hấp thụ và hấp thụ CO2 từ khí quyển, làm cho nhiệt độ thế giới tăng lên.

4 - Điều gì có thể xảy ra cho người dân khi mực nước biển dâng cao?

Chúng làm giảm mùa vụ toàn cầu.

5 - Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến cây trồng như thế nào?

Chúng có thể giảm vụ mùa toàn cầu.

6 - Tại sao sự mất cân bằng lan rộng của các loài là mối quan tâm lớn đối với con người?

Bởi vì con người không thể tồn tại mà không có sự đa dạng loài trên Trái Đất.

5. Work in groups. Discuss with a partner. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận với bạn bên cạnh.)

1. Which of the effects of global warming do you think is the most serious?

(Hiện tượng nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng nào mà bạn cho là nghiêm trọng nhất?)

2. What do you think we should do to reduce the risks caused by global warming?

(Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để giảm bớt nguy cơ do hiện tượng nóng lên toàn cầu gây ra?)

Gợi ý trả lời

1. From my point of view, air pollution is the most serious. Global warming leads to this problem. Long-term air pollution also affects cloud formation, which makes weather conditions become worse. The increase in the amount of ozone in the atmosphere leads to many people suffering from respiratory diseases.

(Tôi nghĩ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của nóng lên toàn cầu là nước biển dâng cao vì hàng triệu người sẽ có thể mất nhà vì điều đó. Khi mực nước biển toàn cầu dâng cao, sẽ có nhiều thảm họa thiên nhiên khốc nghiệt xảy ra như là những cơn bão lớn, nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người mà còn đến nền kinh tế đất nước.)

2. To reduce the alarming problem, we should use green methods of transport such as public transport or on foot.

(Để giảm thiểu vấn đề báo động này, chúng ta nên sử dụng các biện pháp giao thông xanh như phương tiện giao thông công cộng hay đi bộ).

Speaking

Going green (Sống xanh)

1. Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help t reduce global warming. (Làm bài tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào ở bảng bên dưới có thế giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

Lời giải chi tiết

1. Reusing and recycling glass, plastic, paper and other products

(Sử dụng lại và tái chế thuỷ tinh, chất dẻo, giấy và các sản phẩm khác).

2. Reducing use of paper products

(Giảm bớt việc tiêu dùng các sản phẩm làm bằng giấy).

1. Travelling by air around the world to study global warming.

(Du lịch vòng quanh thế giới bàng đường không để nghiên cứu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

4. Cutting down on energy use: use LED lights bulbs and unplug unused electronic devices.

(Cắt giảm tiêu dùng năng lượng: dùng bóng đèn LED và rút phích cấm của các thiết bị điện tử sau khi sử dụng).

5. Using green methods of transport: ride a bicylce or walk

(Sử dụng các phương tiện giao thông xanh (thân thiện với môi trường): đạp xe hoặc đi bộ).

6. Planting trees or plants wherever they can grow.

(Trồng cây ở bất cứ nơi nào có thể.)

7. Living in the forests surrounded by a diverse population of species

(Sống trong các khu rừng có quần thể loài đa dạng.)

Đáp án: 1 - 2 - 4 - 5 - 6

2. The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce global warming. Match them with the activities. (Bảng dưới đây giải thích lý do tại sao các hoạt động ở mục 1 có thể giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ghép lý do với các hoạt động đó.)

Tiếng Anh 11 Unit 6: Skills

Đáp án:

1.e2.b4.c5.a6.d

Hướng dẫn dịch:

5 - a - Sử dụng phương tiện giao thông xanh: đi xe đạp hoặc đi bộ - Hoạt động này giúp giảm bớt lượng khí phát thải từ việc đốt cháy xăng dầu đề vận hành tàu xe.

2 - b - Giảm sự dụng các sản phẩm giấy - Hoạt động này cứu được cây rừng vì đây là những sản phẩm làm bằng gỗ.

4 - c - Cắt giảm sử dụng năng lượng: sử dụng bóng đèn LED và rút phích cắ các thiết bị điện tử không sử dụng - Đây là cách sử dụng điện năng hiệu quả và lâu bền hơn nhiều. Thậm chí khi máy được tắt, các thiết bị điện tử vẫn sử dụng điện.

6 - d - Trồng cây bất cứ nơi nào có thể phát triển - Chúng hấp thụ khí CO2 và nhá khí O2. Một cây có thể hấp thụ khoảng một tấn khí Co2 trong toàn bộ vòng đời.

1 - e - Tái sử dụng và tái chế thủy tinh, nhựa, giấy và các sản phẩm khác - Hoạt động này giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

3. Lan, Mai and Minh are talking about the activities presented in 1. Work in group of three. Complete their conversation using the phrases in the box and then practise it. (Lan, Mai và Minh đang nói về các hoạt động được trình bày ở mục 1. Thực hành theo nhóm 3 người. Sử dụng các cụm từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn hội thoại đó.)

Đáp án:

1. energy use2. electronic devices3. planting trees4. carbon dioxide5. reusing and recycling

Hướng dẫn dịch:

Lan: Minh, cái nào trong số các hoạt động này bạn cho là hiệu quả nhất để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Minh: Theo ý mình thì hoạt động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm sử dụng năng lượng. Nếu bạn sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất các thiết bị điện từ khi không dùng đến chúng, bạn có thế tiết kiệm một lượng lớn điện năng.

Lan: Ừ, mấy việc này không khó thực hiện. Thế ý kiến của bạn thế nào, Mai?

Mai: Mình cho ràng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có hiệu quả nhất.

Minh: Mình không chắc về điều này. Lý do gì khiến bạn nghĩ vậy?

Mai: Vì cây hấp thụ khí CO2 và nhả khí O2. Mồi cây có thể hấp thụ khoảng một tấn CO2 trong toàn bộ vòng đời. Bạn có đồng ý với mình không Lan?

Lan: Hừm, mình không nghĩ những hoạt động này có thể giảm đáng kể hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mình tin ràng việc tái sử dụng và tái chế là cách làm hiệu quả hơn bởi vì chúng giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

4. What do you think about these solutions to global warming? Work in groups of 3. Use the ideas in 1 and 2 to a have similar conversation. (Em có suy nghĩ gì về các giải pháp giảm bót sự nóng lên toàn cầu. Thực hành nói theo nhóm 3 người. Sử dụng các ý tường ở mục 1 và 2 để xây dựng một đoạn hội thoại tương tự.)

Gợi ý đáp án

Nam: Tuan, which of these activities do you think are the most effective in reducing global warming?

(Tuấn ơi, hoạt động nào trong những hoạt động trên mà cậu nghĩ sẽ hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?)

Tuan: I believe that reusing and recycling are the most effective way to stop global warming because they can reduce waste and pollution as well as conserve natural resources.

(Tớ tin rằng tái sử dụng và tái chế là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu bởi vì nó có thể giảm thiểu được rác thải và ô nhiễm cũng như là bảo tồn được những tài nguyên thiên nhiên.)

Nam: I agree. What about you, Phong?

(Tớ đồng ý. Còn ý cậu thì sao, Phong?)

Phong: In my opinion, the most effective activity to help reduce global warming is to plant trees.

(Theo ý tớ, hoạt động hiệu quả nhất để giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu là trồng cây xanh.)

Nam: What makes you think so?

(Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?)

Phong: It's because trees absorb carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime. Do you agree, Nam?

(Là bởi vì cây xanh hấp thụ khí CO2 và nhả ra khí O2. Một cây xanh có thể hấp thụ khoảng 1 tấn CO2 trong toàn bộ vòng đời. Cậu đồng ý với tớ không Nam?)

Nam: You are probably right but I think cutting down on energy can reduce global warming significantly. If you use LED light bulbs or turn off your electronic devices when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

(Cậu có thể đúng nhưng tớ nghĩ việc cắt giảm sử dụng năng lượng có thể giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu một các đáng kể. Nếu cậu sử dụng bóng đèn led và tắt các thiết bị điện tử khi không dùng đến, cậu có thể tiết kiệm được rất nhiều điện.)

Listening

1. a. Match the words with the pictures and answer the question. (Ghép các từ và tranh dưới đây cho phù hợp, sau đó trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 11 Unit 6: Skills

Đáp án:

1.c2.d3.a4.e5.b

Hướng dẫn dịch:

1. hạn hán

2. lũ

3. nạn đói

4. thiếu nước

5. cháy rừng

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ đuợc mô tả trong tranh là gì?)

– climate change

– global warming

– human being’s interference with the environment

2. Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers. (Giáo sư đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện tuợng nóng lên toàn cầu. Nghe bài nói chuyện và chọn những câu trả lời đúng nhất.)

Bài nghe:

Đáp án:

1.D2.B3.B4.C5.A

Nội dung bài nghe:

Hi, everybody. In my talk today, I'll discuss global warming, and its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone's duty to help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. and the cutting down of large areas of forests have contributed to the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth's temperature.

Global warming results in climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You'll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you'll be able to inform others and inspire change.

Hướng dẫn dịch

Xin chào các em. Trong bài nói hôm nay, tôi sẽ thảo luận về sự nóng lên toàn cầu, nguyên nhân và những hậu quả của nó lên đời sống của chúng ta. Tôi hi vọng các em có thể hiểu tất cả rằng trách nhiệm của mọi người là làm giảm sự nóng lên toàn cầu ngay bây giờ.

Các em đều biết sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng các khí gây hiệu ứng nhà kính như khí C02 và CO, mê tan và sự bốc hơi nước. Các nhà khí hậu học ngày nay tin rằng con người phải chịu trách nhiệm chính cho việc này. Việc đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu và khí ga tự nhiên, và sự chặt phá rừng đã góp phần làm tăng lượng khí thải độc hại vào môi trường những năm gần đây. Tâng khí ga dày đặc hút thêm nhiệt lượng từ mặt trời, điều này dẫn tới sự tăng nhiệt độ trái đất.

Sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự thay đổi khí hậu và các thảm họa thời tiết như thủy triều nóng, lũ lụt, hạn hán, bão tố, những điều có thể ảnh hưởng lên đời sống con người. Hàng trăm triệu người phải chịu đựng nạn đói, sự thiếu nước và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nếu chúng ta không làm giảm sự nóng lên toàn cầu. Điều này còn dẫn tới hậu quả triệt tiêu 20-30 phần trăm các loài động thực vật.

Được thông tin đầy đủ về các hậu quả của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên hướng tới việc giải quyết vấn đề này. Các em sẽ sẵn sàng hơn trong việc thay đổi lối sống nếu hiểu các hậu quả của việc nóng lên toàn cầu. Thêm vào đó, các em sẽ có thể thông báo cho những người khác và truyền cảm hứng thay đổi.

3. Listen to the talk again and answer the questions. (Nghe lại bài nói chuyện và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts and storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of anima. and plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing to change your lifestyle and you'll be able to inform others and inspire change.

4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet Nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)

Gợi ý:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam's climate due to the rising in temperatures and sea level. It becomes hotter and hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainy season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Ngai, Phu Yen.

Hướng dẫn dịch:

Trong 10 năm qua, đã có những thay đổi đáng chú ý trong khí hậu Việt Nam do sự gia tăng nhiệt độ và mực nước biển. Trời nóng hơn và nóng hơn và nhiệt độ đạt 40c hoặc thậm chí hơn. Lượng mưa mùa hè đã giảm, gây ra hạn hán ở nhiều vùng, ví dụ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, mức độ ngập lụt và bão đã tăng nhanh. Chúng thường không thể đoán trước. Các vùng dễ bị tổn thương nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Writing

1. Which are the causes and which are the effects of global warming. Complete the diagram with the ideas below. (Các nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì. Hoàn thành sơ đồ bằng các ý nêu bên dưới.)

Đáp án:

Cause: 2 - 4 - 7

Effects: 9 - 6 - 5 - 1 - 8 - 3

Hướng dẫn dịch:

1. Bệnh tật và tử vong liên quan đến nhiệt nóng, và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm

2. Khí thải carbon dioxide từ việc đốt nhiên liệu hoá thạch trong các nhà máy điện và xe có động cơ

3. Sự tan chảy băng tại Bắc cực và mực nước biển dâng cao

4. Thiệt hại cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy

5. Người vô gia cư

6. Mô hình thời tiết cực đoan như bão lớn, sóng nóng, lũ lụt và hạn hán

7. Việc sử dụng phân bón hoá học ngày càng tăng trên đất trồng trọt

8. Sự tuyệt chủng trên diện rộng của các loài

9. Thiếu nước và lương thực

2. Work in pairs. Discuss and complete the outline using the ideas from 1. Brainstorm some possible solutions. (Làm bài tập theo cặp. Thảo luận và lập dàn bài dựa trên các tương ở bài tập 1. Suy nghĩ tìm một số giải pháp thích hợp.)

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý:

1. Introduction (Introduce the topic and the main content of the essay)

Phần mở đầu (Giới thiệu chủ đề và nội dung chính của bài luận)

– one of the biggest issues facing humans nowadays

– caused mainly by humans

– most catastrophic effects on humans

– humans have to take actions to reduce the risks

– the essay will discuss the causes and effects, and possible solutions

2. What global warming is and its causes (Hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì, nguyên nhân cua hiện tượng này)

– the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases in the atmosphere

– causes:

carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels

deforestation for farmland, wood and paper

increasing use of chemical fertilizers on croplands

3. Effects of global warming (Ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu)

– heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases

– melting of polar ice caps and rising of sea level

– extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts

– widespread extinction of species

4. Some possible solutions (Một số giải pháp có thể)

– reducing energy use

– planting trees or plants

– using green methods of transport

5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)

Kết luận (Tóm tắt các ý chính và nêu ý kiến cá nhân)

3. Now write your essay (between 160-180 words) using the helpful expressions in the box, the outline and your notes in 2. (Hãy viết một bài luận dài từ 160-180 từ, sử dụng các cách diễn đạt ở hộp bên dưới, dàn bài và phần ghi chép ở bài tập 2.)

Gợi ý:

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and highly tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

Global warming is seriously affecting our life on Earth in many ways, so everyone of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not use, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, good for health.

In conclusion, global warming is threatening human beings and millions of species Earth. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.

Hướng dẫn dịch:

Một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đang nóng lên: nhiệt độ ấm hơn đang gây ra sự thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Các hoạt động của con người đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, đe doạ đến điều kiện sống của hàng triệu loài, bao gồm cả con người. Nếu chúng ta không có hành động để giảm bớt những rủi ro hiện nay, những tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với chúng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề cảnh báo toàn cầu, nguyên nhân và các hiệu ứng của nó và đề xuất một số giải pháp cho nó.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và các chất khác trong khí quyển. Người gây ô nhiễm môi trường bằng cách đốt nhiên liệu hoá thạch; chặt cây cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy; tăng cường sử dụng phân hoá học trên đồng cỏ ... Hoạt động của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Chúng tôi đã chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, lũ lụt và thủy triều cao. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, người dân phải chịu đựng các bệnh liên quan đến nhiệt và các bệnh truyền nhiễm.

Sự thay đổi toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta trên Trái Đất bằng nhiều cách, vì vậy tất cả mọi người trong chúng ta nên làm gì đó để giảm thiểu nó. Bắt đầu ở nhà bằng cách giảm sử dụng năng lượng: rút ổ điện tất cả các thiết bị điện tử khi không sử dụng, tránh bật đèn vào ban ngày, thay vào đó sử dụng năng lượng mặt trời; tiết kiệm nước sạch; trồng cây hoặc trồng thức ăn của riêng mình. Đi bộ và đi xe đạp để làm việc là những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, tốt cho sức khoẻ.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa con người và hàng triệu loài trái đất. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng có hiệu quả như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường có thể làm cho trái đất trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.

* Xem thêm: Writing an essay about causes and effects of global warming and possible solutions to it

Trên đây là Soạn Skills trang 10 13 Unit 6 SGK tiếng Anh 11 mới. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm