Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Communication and Culture

Communication and Culture Unit 1 lớp 11

Tài liệu Soạn tiếng Anh 11 unit 1 Communication and Culture trang 15 SGK tiếng Anh 11 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 theo Unit mới năm 2022 - 2023 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 1 cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau thuộc chủ đề bài học và tìm hiểu về Sự quay trở lại của gia đình đa thế hệ ở hai nước Mĩ và Anh.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- have information about the return of the extended families in the UK and the USA

- further speaking practice related to the unit topic.

– practise asking and answering the questions

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "The Generation Gap"

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Communication and Culture

Communication

1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

(Em hãy làm việc với các bạn theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của các bạn.)

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 - Bạn sống trong một loại hình gia đình thế nào?

2 - Bạn nghĩ gì về những thuận lợi và bất lợi khi sống trong một gia đình đa thế hệ hoặc một gia đình hạt nhân?

Gợi ý trả lời

1 - I live in a nuclear family.

(Tôi sống trong một gia đình hạt nhân, gồm hai thế hệ)

2 - From my point of view, living in a nuclear family brings many advantages. More detailed, family members have more chances to communicate with each other. They also have more private space. However, they may face up with high costs of housing and pressures of both childcare and elderly care.

(Từ quan điểm của tôi, sống trong gia đình hạt nhân có nhiều lợi ích. Chi tiết là, các thành viên trong gia đình có nhiều cơ hội để giao tiếp với nhau. Họ cũng có nhiều không gian riêng tư hơn. Tuy nhiên, họ có thể đối mặt với chi phí nhà cửa cao và áp lực của cả việc chăm sóc trẻ em và chăm sóc người già)

2. Report your group's opinions to the class.

(Thuật lại ý kiến của nhóm em cho cả lớp cùng nghe.)

Culture

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.

(Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)

The return of the extended families in the UK and the USA

Hướng dẫn dịch

Sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ.

Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. con số hộ gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng. Xu hướng này là kết quả của một số yếu tố kinh tế.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và công việc trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ. Bên cạnh đó các gia đình hiện nay đang phải đối đầu với chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già.

Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.

Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.

Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ.

Hướng dẫn dịch câu hỏi

1 - Xu hướng của các gia đình đã gia tăng ở Mỹ và Anh như thế nào?

2 - Những lý do cho xu hướng gia đình này là gì?

3 - Liệt kê một số nhược điểm của việc sống trong một gia đình đa thế hệ.

4 - Làm thế nào để trẻ nhỏ được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình đa thế hệ?

5 - Làm sao người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình đa thế hệ?

Đáp án

1. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

2. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.

3. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts.

4. They can develop relationships with adults other than their parents.

5. Old people can become more active when interacting with the younger generations.

2. Discuss with a partner.

(Hãy thảo luận với bạn bên cạnh)

1. What is the current family trend in Viet Nam?

2. What are the reasons for the current trend?

3. Do you think children arc happier growing up in extended families?

Hướng dẫn dịch

1. Xu hướng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nguyên nhân dẫn tới xu hướng đó?

3. Bạn có nghĩ những đứa trẻ hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một gia đình đa thế hệ không?

Gợi ý trả lời

1. The current family trend in Vietnam is nuclear families with parents and one or two kids.

(Xu hướng gia đình của Việt Nam hiện nay là gia đình hạt nhân với bố mẹ và 1 hoặc 2 con.)

2. People prefer nuclear family trend because some reasons. First, it’s easier to communicate and share things, divide housework more equally. In nuclear families, the condition of women is better than joint families. They get enough time to look after her children. Finally, there is no misunderstanding and they enjoy a harmonious atmosphere by living together.

(Mọi người thích xu hướng gia đình hạt nhân vì một số lý do. Đầu tiên, nó dễ dàng hơn để giao tiếp và chia sẻ mọi thứ, chia sẻ việc nhà công bằng hơn. Trong gia đình hạt nhân, tình trạng của người phụ nữ tốt hơn khi ở trong gia đình nhiều thế hệ. Cô có đủ thời gian để chăm sóc con cái. Cuối cùng là không có sự hiểu lầm và họ tận hưởng một bầu không khí hài hòa bằng cách sống cùng nhau.)

3. From my opinion, children are not happier to grow up in an extended family, because an extended family with many generations and family members is more complicated and has more problems than a nuclear family.

(Theo tôi, trẻ em không hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một đại gia đình, bởi vì một đại gia đình có nhiều thế hệ và các thành viên trong gia đình phức tạp hơn và có nhiều vấn đề hơn một gia đình hạt nhân.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 1 The Generation Gap Communication and Culture. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
3 3.778
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm