Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 4 lớp 11 Writing

Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 4 Writing nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 11 Caring for those in need Writing bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 4 lớp 11 Writing

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Read a student's article about a problem facing children with cognitive impairments, and the solutions she proposes. Put the phrases (a-c) in the appropriate spaces (1-3)

(Đọc bài báo của một học sinh viết về sự khó khăn mà trẻ em bị suy giảm về nhận thức đang phải đối mặt và những giải pháp mà bạn ấy đưa ra. Hãy xếp các cụm từ từ a-c vào chỗ trống thích hợp từ 1-3)

Unit 4 lớp 11 Writing

Gợi ý đáp án

1. c

2. b

3. a

2. Read the article in 1 again and complete the following outline.

(Đọc lại bài báo ở bài tập 1 và hoàn thành dàn ý dưới đây.)

Unit 4 lớp 11 Writing

Gợi ý đáp án

Introduction (Mở bài)

Children with cognitive impairments often face discrimination in life. (Trẻ em khiếm khuyết nhận thức thường phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trong cuộc sống.)

Main body (Thân bài): - Solution 1 (Giải pháp 1)

-Solution 2 (Giải pháp 2)

- People should learn more about children with cognitive impairments. (Mọi người nên tìm hiểu nhiều hơn về trẻ khiếm khuyết nhận thức.)

- There should be more contacts between people with cognitive impairments and non-disabled people. (Nên có nhiều sự tiếp xúc giữa những người khiếm khuyết nhận thức và những người bình thường.)

Conclusion (Kết bài)

Better understanding and better cooperation between the two groups of people will change attitudes and reduce discrimination. (Hiểu biết và hợp tác tốt hơn giữa hai nhóm người sẽ thay đổi thái độ và giảm phân biệt đối xử.)

3. Choose one of the following problems and write an article of 160-180 words, using the outline in 2. You can use the suggestions below.

(Chọn một trong những vấn đề dưới đây và viết một bài báo khoảng 160-180 từ, sử dụng dàn ý ở bài tập 2. Em có thể dụng những gợi ý bên dưới.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Writing. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm