Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 4 lớp 11 Reading

Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 4 Reading nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 11 Caring for those in need Reading bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Soạn Unit 4 lớp 11 Reading

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look at these symbols. They are used to indicate access for people with disabilities. Write who each symbol is for.

(Hãy nhìn những biểu tượng này. Chúng được dùng để chỉ dành cho những người khuyết tật. Hãy viết ra xem mỗi biểu tượng đó dành cho người nào.)

Soạn Unit 4 lớp 11 Reading

Gợi ý đáp án

1. People with mobility impairments/ disabilities

2. People with visual impairments/ disabilities

3. People with hearing impairments/ disabilities

4. People with speech impairments / disabilities

2. Match each of the words with its meaning. Use a dictionary, if necessary.

(Hãy ghép mỗi từ theo đúng nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần.)

Soạn Unit 4 lớp 11 Reading

Gợi ý đáp án

1. b

2. d

3. e

4. a

5. c

3. Read a school magazine report on some interviews with class monitors. Choose the appropriate heading for each paragraph.

(Hãy đọc bài tường thuật trên tạp chí học đường về một số cuộc phỏng vấn lớp trưởng các lớp. Hãy chọn tiêu đề phù hợp cho mỗi đoạn.)

Soạn Unit 4 lớp 11 Reading

HELP YOUR COMMUNITY (By Nguyen Mai)

(HÃY GIÚP ĐỠ CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN (Theo Nguyễn Mai)

The students at Nguyen Van Troi School are now preparing Christmas gifts for students with disabilities in Ho Chi Minh City. We have asked three energetic class monitors about how they plan to make this Christmas unforgettable for their friends with disabilities. Here are their answers.

(Các bạn học sinh trường Nguyễn Văn Trỗi hiện đang chuẩn bị quà Giáng sinh cho học sinh khuyết tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã hỏi ba lớp trưởng đầy nhiệt huyết về cách họ lên kế hoạch để làm cho lễ Giáng sinh này trở thành kỉ niệm khó quên đối với các bạn khuyết tật. Dưới đây là câu trả lời của họ.)

1...........................

'We believe that students with disabilities should be offered support to do the things they like,' said Huynh Mai Lien, the monitor of class 11A. After their visit to a special school, Lien made friends with some students with reading disabilities. She realised that they enjoy reading as much as she does. So she has decided to record popular books for these students. 'I hope they'll enjoy listening to these talking books over the Christmas holidays!' said Lien enthusiastically.

(Bạn Huỳnh Mai Liên, lớp trưởng lớp 11A đã nói: 'Chúng tôi cho rằng học sinh khuyết tật cần nhận được sự hỗ trợ để làm những việc họ yêu thích.' Sau khi đến thăm một ngôi trường đặc biệt, Liên đã kết bạn với những học sinh bị khuyết tật về khả năng đọc. Liên nhận ra rằng họ thích đọc sách y như bạn ấy vậy. Vì thế, bạn ấy đã quyết định thu âm những cuốn sách được yêu thích dành cho những bạn học sinh này. Liên nói một cách sôi nổi: 'Tôi hy vọng các bạn ấy sẽ vui vẻ khi nghe những cuốn sách biết nói này vào dịp lễ Giáng sinh'.)

2............................

'A gift for everyone!' is the campaign slogan of Class 11B, led by Tran Nam. 'We're agreed to involve disabled students in our Santa Claus activities for children in the neighbourhood.' Even if some of them have mobility impairments, they can still dress up as Santa Claus and help to give gifts to the kids. 'Giving makes people happy and useful. People with a disability can still participate fully in our community's life!' said Nam.

('Món quà dành tặng tất cả mọi người' là câu khẩu hiệu của chiến dịch của lớp 11B, đứng đầu là Trần Nam.' Chúng tôi đã nhất trí mời các bạn khuyết tật tham gia vào các hoạt động của ông già Noel dành cho trẻ em trong vùng.' Thậm chí có vài bạn trong số đó gặp trở ngại về vận động, họ vẫn có thể ăn mặc giống Ông Già Noel và giúp trao quà cho các em nhỏ. Nam nói: 'Việc tặng quà giúp mọi người vui và bổ ích. Người khuyết tật vẫn có thể tham gia đầy đủ vào đời sống cộng đồng.')

3...........................

'We want to make a special Yule Log cake. People have already started donating money so we can buy all the ingredients,' said Hoa, the monitor of Class 11C. 'Everyone has a problem, no one is perfect. With the support of the students from the special school, we think we can create something amazing,' Hoa added. Her class wants to make a 'record-breaking' Yule Log cake: the longest ever and created by the most students.' On Christmas Day, we will invite all the kids in the neighbourhood to join our Christmas party and make the longest Yule Log!'

(Chúng tôi muốn làm một cái bánh Khúc Cây Giáng Sinh thật đặc biệt. Mọi người đều đã bắt đầu đóng góp tiền vì thế chúng tôi có thể mua tất cả các nguyên liệu.' Hoa, lớp trưởng lớp 11C đã nói vậy. Hoa còn nói thêm: 'Mỗi người đều có trở ngại riêng, không ai hoàn hảo cả. Với sự giúp đỡ của các bạn ở trường đặc biệt, chúng tôi nghĩ mình có thể tạo ra thứ gì đó thật tuyệt vời. 'Lớp bạn ấy muốn làm một cái bánh Khúc Cây Giáng Sinh phá kỷ lục: đó là cái bánh dài nhất từ trước đến nay và được làm bởi số lượng học sinh đông đảo nhất. 'Vào ngày lễ Giáng sinh, chúng tôi sẽ mời tất cả các em nhỏ trong vùng đến dự tiệc mừng Giáng sinh và làm bánh Khúc Cây Giáng sinh dài nhất.)

Gợi ý đáp án

1. b

2. c

3. a

4. Complete these sentences with no more than three words.

(Hoàn thành mỗi câu sau với không quá ba từ.)

Soạn Unit 4 lớp 11 Reading

Gợi ý đáp án

1. students with disabilities

2. record popular books

3. participating fully in

4. “record-breaking”

5. this Christmas unforgettable

5. Discuss with a partner how you can help children with disabilities in your community.

(Thảo luận với bạn bên cạnh về cách các em có thể giúp trẻ em khuyết tật trong cộng đồng em ở.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Reading. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm