Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 4 lớp 11 Listening

Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 4 Listening nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 11 Caring for those in need Listening bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 4 lớp 11 Listening

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look at the pictures. Can you recognise the people? What disabilities do you think they had?

(Hãy nhìn những bức ảnh. Em có nhận ra những người trong ảnh không? Theo em họ đã bị khuyết tật gì?)

Unit 4 lớp 11 Listening

Gợi ý đáp án

1. Albert Einstein, learning disability (Albert Einstein, khiếm khuyết khả năng học tập)

2. Ludwig van Beethoven, hearing loss (Ludwig van Beethoven, khiếm thính)

3. Thomas Edison, learning disability (Thomas Edison, khiếm khuyết khả năng học tập)

2. Listen to a radio programme about a famous youngster with a disability and fill the information.

(Hãy cùng nghe một chương trình radio nói về một người trẻ tuổi nổi tiếng bị khuyết tật và điền thông tin về người đó vào bảng.)

Unit 4 lớp 11 Listening

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Name

Nguyen Anh

Nationality

Vietnamese

Kind of disability

Glass-bone disease

Interests

Singing and helping charitable campaigns

Title honoured by UNICEF

(Global) outstanding child with a disability

Nội dung bài nghe

Welcome to Get Involved, our weekly programme about inspirational young people.

Today, I'll tell you the amazing story of an outstanding young person with a disability.

Nguyen Anh was born with 'glass-bone disease', a genetic disorder causing fragile bones, and had fractured bones over 30 times.

She is unable to run around like her friends, and has to use a wheelchair.

Despite her disability, she always has a smile on her face.

She believes that she is luckier than other people with disabilities because she has many supportive friends and teachers.

Nguyen Anh has been interested in singing since an early age.

Eager to join charitable campaigns, she has been using her talent to perform at Voice of Viet Nam since she was eight.

She has taken part in broadcasting radio messages to rural villagers. She has been honoured by UNICEF as an outstanding child with disabilities.

Now, as a Friend of UNICEF Viet Nam, she continues to inspire others, and use her talent and determination to help children with disabilities.

She became a success when she auditioned for the television show Viet Nam's Got Talent.

She immediately received national and international recognition.

Her smile and kind voice will definitely continue to encourage people with disabilities to fulfill their potential.

Her inspiring words are what we would like you to think about.

'You can do a lot of things if people believe in you and actually treat you equally.'

3. Listen again and complete the sentences with no more than four words or numbers.

(Nghe lại lần nữa và hoàn thành câu với không quá 4 từ hoặc số.)

Unit 4 lớp 11 Listening

Bài nghe

Gợi ý đáp án

1. Get involved

2. over 30 times

3. broadcasting radio programmes/ messages

4. (friendly and) supportive

5. treated equally

4. Work in groups. Ask and answer the question: What can you do to support people with disabilities and help them to succeed in life?

(Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi: Bạn có thể làm gì để trợ giúp những người bị khuyết tật và giúp họ thành công trong cuộc sống?)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Writing MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Listening. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm