Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Review 1 lớp 11 Skills

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit, lời giải SGK tiếng Anh Review 1 lớp 11 Skills dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn tiếng Anh Review 1 lớp 11 giúp các em chuẩn bị lời giải hay các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 11 mới tập 1 Review 1 hiệu quả.

Review Unit 1 2 3 English 11

Review 1 lớp 11 Skills

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Reading

1. Read and complete the text with the words from the box.

(Đọc và hoàn thành đoạn văn bằng từ cho trong khung)

Review 1 lớp 11 Skills

Gợi ý đáp án

1. decisions

2. hopefully

3. unemployment

4. advantage

5. straight

6. qualifications

7. possibility

8. practical

2. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại bài đọc và trả lời câu hỏi.)

Gợi ý trả lời

1. Around the age of seventeen

2. There is more unemployment

3. Getting a job more easily

4. There are many opportunities for training

Speaking

3. Work with your partner. Make a conversation about your friend's problem and give them advice. Use your own ideas or the suggestions below.

(Làm việc với bạn bên cạnh, nói chuyện về vấn đề bạn em đang gặp phải và cho họ lời khuyên. Dùng ý tưởng của em hoặc những gợi ý dưới đây.)

Review 1 lớp 11 Skills

Hướng dẫn dịch

Vấn đề của bạn của bạn:

- đạt kết quả kém trong kỷ thi

Lời khuyên của bạn:

- dành ít thời gian lên mạng tìm thú vui

- dành nhiều thời gian hơn tìm thông tin cho bài tập

- học chăm hơn

- nhờ giáo viên kèm thêm

Listening

4. Listen to the recording about relationship problems between parents and teenage I children. Decide whether the following statements arc true (T), or false (F) according I to the speaker.

(Hãy nghe đoạn ghi âm nói về những vấn đề trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái tuổi mới lớn và xem thứ những lời phát biểu đó là đúng hay sai theo ý kiến trong đoạn ghi âm.)

Bài nghe

Review 1 lớp 11 Skills

Gợi ý đáp án

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Nội dung bài nghe

During the teenage years, it is at times difficult for parents to talk to their children.! Teenagers often seem to hate being questioned. They seem unwilling to talk about their work at school. This is a normal psychological development at this age. Although it can be hard for parents to understand, it is part of becoming independent. Teenagers are trying to be adults while they are still growing up. Young people often dislike talking if they realise that parents are trying to check upon them. Parents should find ways to talk to their teenage children about school, work and future plans, but should not push them to talk if they don't want to Parents should also watch for danger signs. For example, some teenagers in trying to bo adults may experiment with alcohol, drugs or smoking. It is necessary for parents to watch for any signs of different behaviour, which may be connected with these dangers and offer help if necessary.

Writing

5. Read the advertisements and choose one of the language schools you want to attend to improve your English.

(Hãy đọc những phần quảng cáo rồi chọn một trong những trường dạy ngoại ngữ em muốn theo học để nâng cao vốn tiếng Anh của mình)

Review 1 lớp 11 Skills

6. Write a letter requesting more information about the language courses. You can ask about the starting date, course duration, teachers' experience, fees and course certificate.

(Em hãy viết một bức thư yêu cầu cho biết thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ. Em có thể yêu cầu về ngày bắt đầu học, thời gian ca khóa học, kinh nghiệm của giáo viên, học phí và chứng chỉ của khóa học.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Review 1 lớp 11 Skills. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 410
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm