Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Think of something that happened to you or another person

Writing Unit 2 lớp 11

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về online posting. Mời các bạn tham khảo.

Think of something that happened to you or another person

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Think of something that happened to you or another person. Write an online posting 160-180 words. (Nghĩ về một điều gì đó đã diễn ra với bạn hoặc người khác. Viết một bài trực tuyến khoảng 160-180 từ)

1. Gợi ý viết bài

- what happened, when and where, and who was involved

- how you and the other people left

- your wish

2. Bài viết tham khảo

Write a story about something that happened to you số 1

Recently, I have had boring days because my parents had to work late on weekdays and most weekend. Therefore, I have been alone at home with the housemaid or tutor. Every evening, I have dinner alone. After that, I studied with a tutor and finished a day by watching TV or listening to music alone. My parents came back home until 11 p.m, so I didn’t have a chance to communicate with them. The things makes me lonely. I have understand that my parents worked hard to bring to best things for me. However, sometimes I don’t need them. I miss the days when my family had dinner watched TV together. I miss the weekends my family visited my parents or eating out at the restaurant. I really don’t want the situation keeps happening. I wish my parents could arrange reasonably timetable and they could spend more time with me. How can I solve the problem? I don’t want it continue anymore.

Bài dịch

Gần đây, tôi đã có những ngày buồn chán vì bố mẹ tôi phải làm việc muộn vào các ngày trong tuần và hầu hết các ngày cuối tuần. Vì vậy, tôi đã ở nhà một mình với người giúp việc hoặc gia sư. Mỗi buổi tối, tôi ăn tối một mình. Sau đó, tôi học với một gia sư và kết thúc một ngày bằng cách xem TV hoặc nghe nhạc một mình. Bố mẹ tôi trở về nhà đến 11 giờ đêm, vì vậy tôi không có cơ hội nói chuyện với họ. Những điều này khiến tôi cô đơn. Tôi hiểu rằng bố mẹ tôi đã làm việc chăm chỉ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Tuy nhiên, đôi khi tôi không cần chúng. Tôi nhớ những ngày cả gia đình ăn tối cùng nhau xem TV. Tôi nhớ những ngày cuối tuần gia đình tôi về thăm bố mẹ tôi hoặc đi ăn ở nhà hàng. Tôi thực sự không muốn tình hình tiếp tục xảy ra. Tôi ước bố mẹ tôi có thể sắp xếp thời gian biểu hợp lý và họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho tôi. Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề? Tôi không muốn nó tiếp tục nữa.

Unit 2 Writing lớp 11 số 2

Recently, I have had a trouble with my friendship which I don't know what to deal with now. The story began when I had an argument with my best friend because she thought I was untruthful and told her secret out. We have had the best friends who always tell each other everything. Last week, she revealed that she had a crush on the boy next to her, and of course she wanted me to keep her secret. I though that was not too serious, so I made a slip of the tongue to some girls in my class when chit-chating. Then, everyone felt surprised started to tease her and the boy. She really got mad at me and said that she would no longer be friend with me. I knew it was totally my fault, but how many times I apologized to her, but this time it was her who refused to listen to me. I don't want our friendship to come to an end this way. We've been good friends for years. I really hope that she will forgive me for what I have done and said to her.

Xem thêm: Write an online posting about relationship problems MỚI

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Think of something that happened to you or another person. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Giới thiệu quê hương bằng Tiếng Anh, Write a paragraph about your family rules, Write about your hobby....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất. 

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm