Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need

Bài kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 4 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the best option to complete the sentence

1. The Braille alphabet has been one of the greatest ____ in human history.

A. invention

B. inventions

C. inventors

D. inventive

2. ____ believe that some of the happiest people in the world are those who help to bring happiness to others.

A. Voluntary

B. Voluntarily

C. Volunteer

D. Volunteers

3. The lottery winner was willing to spend a considerable sum of money to ____ to charity to help those in need.

A. give away

B. give in

C. give back

D. give up

4. Children with cognitive impairments may have ____ in learning basic skills like reading, writing, or problem solving.

A. ability

B. determination

C. difficulty

D. refusal

5. One aim of the International Day of Persons with Disabilities is to further ____ awareness of disability issues.

A. raise

B. rise

C. increase

D. pull

Rewrite these following sentences

1. We began eating lunch when it started to rain.

We have ___________________________

2. I last had my hair cut when she left me.

I haven't __________________________

3. The last time he met me was 5 months ago.

He hasn't __________________________

4. It is a long time since we last met.

We haven't ________________________

5. When did you have this computer?

How long _________________________?

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need

Choose the suitable word to complete the sentence

1. B

2. D

3. A

4. C

5. A

Rewrite these following sentences

1. We have eaten lunch since it started to rain.

2. I haven't had my hair cut since she left me.

3. He hasn't met me for 5 months.

4. We haven't met for a long time.

5. How long have you had this computer?

Xem thêm: Kiểm tra từ vựng Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 4 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships nâng cao, Đề kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 11 Becoming Independent .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm