Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 9 lớp 11 Langauge

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 9 lớp 11 Langauge dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Language unit 9 lớp 11 Cities of the Future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập 1 - 4 trang 49 - 50 SGK tiếng Anh 11 mới.

Unit 9 lớp 11 Langauge

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Vocabulary

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings

(Viết từ hoặc cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.)

Unit 9 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. inhabitant

2. infrastructure

3. renewable

4. urban

5. liveable

6. sustainable

7. overcrowded

8. quality of life

2. Complete the sentences with the right form of the words or phrases in 1.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ / cụm từ ở bài tập 1.)

Gợi ý đáp án

1. The main goal of ___urban____ planning is providing a healthier environment for people living in the city.

2. The government needs to solve the pollution problems to make the city ___liveable____.

3. The country's ___infrastructure____ is in poor condition and needs to be upgraded.

4. Pollution and heavy traffic are common problems in ___overcrowded____ cities.

5. The original ___inhabitants____ of this island lived a very simple life.

6. The most common ___renewable____ sources of energy are the wind and sun.

7. Many researchers claim that yoga practice and physical activities can improve people's ___quality of life____.

8. Farmers should use ___sustainable____ methods to produce clean and healthy food.

Pronunciation

1. Intonation: Question tags (Ngữ điệu: Câu hỏi đuôi)

Listen and decide whether the question tags in B’s responses have a rising or falling intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) after the question tags.

(Nghe và nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu ↗(ngữ điệu lên) hay ↘ (ngữ điệu xuống) sau những câu hỏi đuôi.)

Bài nghe

Unit 9 lớp 11 Langauge

2. Listen and repeat the exchanges in 1.

(Nghe và lặp lại câu trả lời ở bài tập 1.)

Grammar

1. Match the question tags with the statements to make complete sentences.

(Ghép phần hỏi đuôi với phần câu kề để hoàn thành câu.)

Unit 9 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. c

2. h

3. f

4. d

5. g

6. a

7. b

8. e

2. Complete the sentences with the correct question tags.

(Hoàn thành câu bằng câu hỏi đuôi.)

Gợi ý đáp án

1. There's no milk in the fridge, ____is there______?

2. You can drive a car, ____can’t you______?

3. I believe nothing serious has happened, ____has it______?

4. Please give me a hand, ____will/ would/ could/ won’t you______?

5. Let's review the lesson together, _____shall we_____?

6. I think these are your papers, ____aren’t they______?

7. Somebody's just called my name, ____haven’t they______?

8. Jane has got no problems at work, ____has she______?

3. Match the if - clauses with the result clauses.

(Ghép các mệnh đề if với các mệnh đề kết quả.)

Unit 9 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. e

2. c

3. f

4. a

5. h

6. b

7. d

8. g

4. Combine the sentences or rewrite them to make conditional sentences. Decide whether to use type 0 or 1.

(Nối những cặp câu dưới đâ hoặc viết lại chúng thành câu điều kiện Quyết định xem chúng thuộc loại 0 hoặc 1.)

Unit 9 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. If the baby is crying, he may be hungry. / The baby may be hungry if he is crying. (Type 1)

2. If you travel on a budget flight, you have to pay for your drink and food. (type 0)

3. If the weather is fine, I walk to work instead of driving. / I walk ... if the weather is fine. (Type 0)

4. If people start using more solar energy, there will be less pollution. (Type 1)

5. If they have no homework, they usually play soccer. (Type 0)

6. If you travel by train, it takes five hours to get to Nha Trang. (Type 0)

7. If the government reduces/manages to reduce the use of fossil fuels, our city will become a more liveable place. (Type 1)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Reading MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Language. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm