Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 3 lớp 11 Project

Project Unit 3 lớp 11 trang 41

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Project dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Project Unit 3 SGK trang 41 tiếng Anh 11 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Research on how to become independent

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Becoming independent”.

- Structures: to infinitive

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 11 Unit 3 Project

1. Complete the questions. Tick the number based on how accurate each statement is for you. The number you tick represents the point(s) you get for each item. Hãy hoàn thành các câu hỏi. Chọn số dựa trên độ chính xác của mỗi lời phát biểu đúng với em. Con số mà em chọn đại diện cho số điểm em đạt được cho mỗi câu.

Add up all the points. The more points you get means the more independent you are.

Cộng tổng điểm. Điểm càng cao có nghĩa là bạn càng trở lên độc lập hơn.

Hướng dẫn dịch

1. rất không chính xác

2. không chính xác

3. trung lập

4. chính xác

5. rất chính xác

1. Bạn có thể tự nấu ăn.

2. Bạn không cảm thấy buồn, bơ vơ và không thoải mái khi cô đơn.

3. Bạn luôn luôn tự mình khởi động và bắt đầu dự án.

4. Bạn có một thói quen hằng ngày tốt và luôn giữ cơ thể khỏe mạnh và sạch sẽ.

5. Bạn có thể quyết định chủ đề hàng ngày một cách nhanh chóng.

2. Work in groups of ten. Make questions from the statements in the questionnaire. Then use the questions to interview students in your group. Find out how independent they are. Report the results to the class. Làm việc theo nhóm 10 người. Hãy đặt câu hỏi từ những ý kiến trong phiếu điều tra. Sau đó dùng những câu hỏi đó phỏng vấn các bạn học sinh trong nhóm. Tìm xem họ độc lập đến mức độ nào. Báo cáo kết quả phỏng vấn trước lớp.

For many Vietnamese, a parent’s most important task is to protect their children and provide them a happy and wealthy childhood. However, if these children move out of the family, they will face to difficulties of lacking life skills. Being independent is being able to take care of yourself and not have to rely on anyone but many people den  to be in this case. So, today we have intention of caring out a small survey to interview students in our high school to find out how independent they are. Among 50 interviewees, there are 26 students selecting to be dependent, a great number of them are girls. There are 25 students who disagree with it. The rest of them is who don’t consider carefully, they think that this is none of their business. After the interview, a large number of students choose being independent, it’s so amazing that result of the survey reflects on how independent teenagers are at present. However, the ability to live independent doesn’t develop naturally, you need to improve a number of life skills such as: communication skill; self-reliant skill,... Time management is probably the most important. It’s necessary for you to have knowledge of how to arrange time reasonably. Being independent plays an important role in our life, so learn how to overcome the feeling of loneliness and become more independent that will make your life significant.

Bài dịch

Đối với nhiều người Việt Nam, nhiệm vụ quan trọng nhất của cha mẹ là bảo vệ con cái và mang đến cho chúng một tuổi thơ hạnh phúc và đầy đủ. Tuy nhiên, nếu những đứa trẻ này chuyển ra khỏi gia đình, chúng sẽ gặp khó khăn là thiếu kỹ năng sống. Tự lập là có thể tự lo cho bản thân và không phải dựa dẫm vào bất cứ ai nhưng nhiều người lại không chịu rơi vào trường hợp này. Vì vậy, hôm nay chúng tôi có ý định thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ để phỏng vấn các học sinh ở trường trung học của chúng tôi để tìm hiểu mức độ độc lập của họ. Trong số 50 người được phỏng vấn, có 26 học sinh được lựa chọn là phụ thuộc, một phần lớn trong số họ là các học sinh nữ. Có 25 học sinh không đồng ý. Phần còn lại là những người không cân nhắc kỹ lưỡng, họ cho rằng đây không phải việc của họ. Sau cuộc phỏng vấn, một số lượng lớn học sinh chọn độc lập, thật tuyệt vời khi kết quả của cuộc khảo sát phản ánh mức độ độc lập của thanh thiếu niên hiện nay. Tuy nhiên, khả năng sống tự lập không tự nhiên phát triển mà bạn cần cải thiện một số kỹ năng sống như: kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tự lập, ... Quản lý thời gian có lẽ là quan trọng nhất. Bạn cần có kiến thức về cách sắp xếp thời gian hợp lý. Tự lập đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, vì vậy hãy học cách vượt qua cảm giác cô đơn và trở nên độc lập hơn sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên đáng kể.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 3 Becoming independent Project. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2022 - 2023

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm