Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 8 lớp 11 Looking back

Tiếng Anh 11 Unit 8 Looking back

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 8 Looking back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 8 lớp 11 Our World Heritage Sites bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 8 lớp 11 Looking back

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Pronunciation

1. Listen to the following short exchanges. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) on the choice questions in these exchanges.

(Hãy nghe những câu hỏi đáp ngắn, đánh dấu ↗ (ngữ điệu lên) hoặc ↘ (ngữ điệu xuống) cho những câu hỏi lựa chọn trong những câu hỏi đáp này.)

Bài nghe

Unit 8 lớp 11 Looking back

2. Listen again and check your answers. Then practise asking and answering the questions.

(Nghe lại và kiểm tra câu trả lời của em, sau đó tập hỏi và trả lời câu hỏi.)

Bài nghe

Vocabulary

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch dưới từ đúng trong mỗi câu.)

Unit 8 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. scenery

2. heritage

3. architecture

4. dynasty

5. ancient

6.

2. Complete the sentences with the correct form of the words in the box.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ cho trong khung.)

Gợi ý đáp án

1. Phong Nha - Ke Bang has a complex geological structure with different varieties of stone.

(Phong Nha - Kẻ Bàng có cấu trúc địa chất phức hợp với các loại đá khác nhau.)

2. Exploring the caves and grottos in Phong Nha - Ke Bang National Park is the most popular activity for visitors.

(Khám phá những hang và động trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là hoạt động phổ biến nhất cho du khách.)

3. Scientists working on the site found many ancient tools, tombs and pottery, and made some important archaeological discoveries.

(Các nhà khoa học làm việc tại địa điểm này đã tìm thấy nhiều đồ cổ, mộ và đồ gốm, và thực hiện một số khám phá khảo cổ học quan trọng.)

4. Scholars believe that there are still relics buried under the tomb and awaiting excavation.

(Các học giả tin rằng vẫn còn những di vật được chôn dưới ngôi mộ và chờ khai quật.)

5. Lack of preservation of this heritage building has resulted in damage to its walls.

(Thiếu sự bảo tồn công trình kiến trúc này đã dẫn đến thiệt hại cho các bức tường của nó.)

Grammar

1. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của động từ trong khung.)

Unit 8 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. ringing

2. invited

3. living

4. to offer

5. called

6. to be recognised

2. Combine the two sentences into one, using either an -ing or -ed participle.

(Nối hai câu thành một, sử dụng hiện tại phân từ (-ing) hoặc quá khứ phân từ (-ed).)

Unit 8 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. The taxi taking us to Hoi An Ancient Town broke down.

(Xe taxi đưa chúng tôi đến Phố cổ Hội An đã bị hỏng.)

2. At the end of the street there’s a path leading to the Perfume River.

(Ở cuối con đường có một con đường dẫn đến Sông Hương.)

3. The Citadel gate damaged in the storm has now been repaired.

(Cổng thành bị hư hỏng sau cơn bão đã được sửa chữa.)

4. The excavation relics stolen from the museum haven’t been found yet.

(Các di vật khai quật bị đánh cắp từ viện bảo tàng vẫn chưa được tìm thấy.)

5. Many of the foreign guests invited to the opening of the heritage museum were not able to come.

(Rất nhiều khách mời nước ngoài được mời đến khai trương bảo tàng di sản không thể tới.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Looking back Unit 8 Our World Heritage Sites. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 279
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm