Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Kiểm tra từ vựng Unit 2 lớp 11 Relationships

Từ vựng Unit 2 lớp 11

Kiểm tra từ vựng Unit 2 lớp 11 Relationships do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Kiểm tra từ vựng Unit 2 lớp 11 Relationships

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the suitable words from the box to complete the sentences

drop

divorce

qualities

involved

profile

confided

1. He remarried after a ________________ from his first wife, Kate

2. He _____________ to me that he had applied for another job.

3. I was so ___________ in my book I didn't hear you knock.

4. It's hard to find people with the right ________ for the job, but she has all the qualities of a good teacher

5. Many students tend to __________ out of school due to getting involved in romantic love.

6. We first build up a detailed ___________ of our customers and their requirements.

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. ____ is a decisive factor in giving up smoking.

A. Determined

B. Determination

C. Time management

D. Reaction

2. When you have a romantic relationship, you’re having a relationship based on love and ________ attraction.

A. emotional

B. emotion

C. emotionally

D. emotions

3. My parents always worry that I am in a ____________ with Nam, my close friend.

A. relationship

B. relation

C. relative

D. relatives

4. Men are often attracted by ____ girls in heavy make-up.

A. flash

B. flashlight

C. flashy

D. flashily

5. If you have any problems, go to Ann. She’ll always __________ a sympathetic ear.

A. give

B. bring

C. lend

D. borrow

Fill in each blank with the correct form of the word in the bracket

1. I thought my friend _____ BETRAYED______ my trust when she told others my secret. (BETRAY)

2. My parents and teachers are always telling me that I have to _____CONCENTRATE______ on my study. (CONCENTRATION)

3. My best friend and I had an _____ARGUMENT___________ because she had revealed my secret. (ARGUE)

-The end-

Kiểm tra từ vựng Unit 2 lớp 11 Relationships

I/ Choose the suitable words from the box to complete the sentences

7. He remarried after a _______divorce_________ from his first wife, Kate

8. He ______confided_______ to me that he had applied for another job.

9. I was so _____involved______ in my book I didn't hear you knock.

10. It's hard to find people with the right ____qualities____ for the job, but she has all the qualities of a good teacher

11. Many students tend to ____drop______ out of school due to getting involved in romantic love.

12. We first build up a detailed ______profile_____ of our customers and their requirements.

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. A

4. C

5. C

Fill in each blank with the correct form of the word in the bracket

1. I thought my friend _____ BETRAYED______ my trust when she told others my secret. (BETRAY)

2. My parents and teachers are always telling me that I have to _____CONCENTRATE______ on my study. (CONCENTRATION)

3. My best friend and I had an _____ARGUMENT___________ because she had revealed my secret. (ARGUE)

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Kiểm tra từ vựng Unit 2 lớp 11 Relationships. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 1: Generation gap nâng cao, Kiểm tra từ vựng Unit 1 lớp 11 The Generation Gap.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm