Discuss the advantages and disadvantages of living in different kinds of family

Writing Unit 1 lớp 11

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về advantages and disadvantages of living in different kinds of family (mặt lợi và bất lợi khi sống trong các kiểu gia đình khác nhau). Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Write a paragraph about your family rules MỚI

Discuss the advantages and disadvantages of living in different kinds of family

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Discuss the advantages and disadvantages of living in different kinds of family (Bàn luận lợi thế và bất lợi của việc sống trong các kiểu gia đình khác nhau)

1. Gợi ý viết bài

- What kind of family do you live in? (Bạn sống trong kiểu gia đình nào?)

- What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are? (Bạn có suy nghĩ gì về lợi thế và bất lợi của việc sống trong gia đình nhiều thế hệ hay gia đình hạt nhân)

a) Extended family

- Advantages

l have more support from other family members (có nhiều sự trợ giúp từ các thành viên khác trong gia đình)

l children develop strong relationships with adults other than parents (con trẻ phát triển các mối quan hệ vững chắc với người lớn ngoài cha mẹ chúng)

l advice is close at hand (lời khuyên trong tầm tay)

- Disadvantages

l lack of privacy and personal space. (Thiếu không gian cá nhân hoặc riêng tư)

l there may be disagreements about how to bring up your children. (có thể có nhiều bất đồng về việc cách nuôi dưỡng đứa trẻ của bạn)

l a lot of conflicts between different generations (có nhiều xung đột giữa các thế hệ khác nhau)

b) Nuclear family

- Advantages

  • development of personality (phát triển nhân cách)
  • better condition of women (điều kiện tốt hơn cho phụ nữ)
  • individual responsibilities (các trách nhiệm cá nhân)

- Disadvantages

  • economic disadvantage (bất lợi về mặt kinh tế)
  • insecurity of children (không an toàn đối với trẻ nhỏ)
  • loneliness (sự đơn độc)

2. Bài viết tham khảo

Advantages and disadvantages of nuclear family số 1

Nowadays, the nuclear family consisting of the husband wife and their unmarried children has become more popular. According the latest survey, the young has a tendency to live in the nuclear family because of several advantages. The first advantages is that it plays an essential role in the development of personality of individuals. Children will have more chances to be more close to the parents and have more free discussion about their problems. Moreover, in nuclear families the condition of woman is better than joint families. She gets time to plan and manage her house without interference of elders. Another advantages is people have more freedom and privacy. They are freer to express their expectations of each other. However, sometimes you may face with problems related work-life balances such as the child falling sick, working to meet a deadline, or school/daycare declaring a holiday when it is a working day for the parents. To sum up, I prefer living in the nuclear family.

Bài dịch

Ngày nay, gia đình hạt nhân bao gồm vợ và con của họ đã trở nên phổ biến hơn. Theo khảo sát mới nhất, giới trẻ có xu hướng sống trong gia đình hạt nhân vì một số ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên là nó đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển nhân cách của cá nhân. Trẻ em sẽ có nhiều cơ hội gần gũi với cha mẹ hơn và có nhiều cuộc nói chuyện thoải mái hơn về các vấn đề của chúng. Hơn nữa, trong các gia đình hạt nhân, điều kiện của người phụ nữ tốt hơn khi ở các gia đình nhiều thế hệ. Người phụ nữ có thời gian để lên kế hoạch và quản lý ngôi nhà của mình mà không cần sự can thiệp của những người lớn tuổi. Một lợi thế khác là mọi người có nhiều tự do và riêng tư hơn. Họ được tự do hơn để bày tỏ những mong đợi, ước muốn của họ về nhau. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến cân bằng cuộc sống và công việc như con cái bị ốm, làm việc không kịp thời hạn, hoặc trường học / nhà trẻ tuyên bố nghỉ mà khi đó là ngày làm việc của cha mẹ. Tóm lại, tôi thích sống trong gia đình hạt nhân hơn.

Advantages and disadvantages of extended family - Bài viết số 2

Extended families are families where three or more generations are living in the same house. Usually, it means that the grandparents are living with their children and grandchildren. Researches have shown that there are several advantages of living in extended families. Extended families are very common in countries where there is no social security net. Extended families help prevent elderly people from becoming poor. Another advantage is that the grandparents can look after the grandchildren when their parents are busy at work. What's more, children living in big families tend to be happier because they can play with cousins that are around their ages. The elderly may also become more active when interacting with younger generations. However, sometimes you have no privacy because there are so many members. They can also cause conflicts and problems or meddle in other family members' business. Any way, we still prefer living in an extended family because we love our grandparents and want to live with them.

Bài dịch

Gia đình đa thế hệ là nơi ít nhất từ ba thế hệ trở lên sống trong một ngôi nhà. Thông thường, điều đó có nghĩa là ông bà đang sống với con cái và cháu chắt. Nghiên cứu cho thấy có một số ưu điểm khi sống trong gia đình đa thế hệ. Gia đình đa thế hệ rất phổ biến ở các nước nơi không có mạng lưới an sinh xã hội. Gia đình đa thế hệ giúp người cao tuổi tránh trở thành người nghèo. Một lợi thế khác là ông bà có thể chăm sóc cháu chắt khi cha mẹ chúng bận rộn với công việc. Thêm nữa, trẻ em sống trong đại gia đình thường có xu hướng vui vẻ hơn vì chúng có thể chơi đùa với anh chị em họ chạc tuổi. Người già cũng có thể trở nên năng động hơn khi tiếp xúc với những thế hệ trẻ hơn. Tuy nhiên, đôi khi bạn không có riêng tư vì có quá nhiều thành viên. Họ cũng có thể gây ra xung đột và vấn đề, hay can thiệp vào việc của các thành viên khác trong gia đình. Dù sao đi nữa, chúng tớ vẫn thích sống trong đại gia đình vì chúng tớ yêu ông bà và muốn sống cùng với họ.

Discuss the advantages and disadvantages of living in different kinds of family số 3

Nowadays, people have a tendency to live in individually or in elementary families rather than extended ones. The first reason is that conflics and misunderstanding will be redudced when the number of family members is smaller. Next, children in a nuclear family to be more independent as they have to take care themselves and their sibilings, because their parents are occupied with work. The children can do everthing such as doing housework, cooking and so on. Besides advantages, nuclear family also has disadvantages. Children may not have a chance to comminucate with their parents because their parents are always busy. Therefore, television and the Internet might become the primary influences on children’s behaviour. Next, without the help of other family members, working parents must rely on babysitters or afterschool clubs to take care of young children, which leads to raise the cost of childcare. To sum up, I would like to live in a nuclear family.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Discuss the advantages and disadvantages of living in different kinds of family. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Giới thiệu quê hương bằng Tiếng Anh, Write about a film you have seen., Write about your hobby....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 30.124
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 11 Xem thêm