Unit 9 lớp 11 Writing

Writing Unit 9 lớp 11 trang 54

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 9 lớp 11 Writing dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Writing unit 9 lớp 11 Cities of the Future gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập 1 - 4 trang 54 SGK tiếng Anh 11 mới.

Unit 9 lớp 11 Writing

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka's email and answer the questions.

(Hùng và bạn cậu ấy Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. Why did Tanaka write this email?

(Tại sao Tanaka viết thư này?)

=> To answer Hung's question about Tokyo in the future.

(Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai)

2. Why does Tanaka think Tokyo will be a more liveable city?

(Tại sao Tanaka nghĩ Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?)

=> Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people's life easier and more comfortable.

(Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ cao để giải quyết các vấn đề giao thông và khiến cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.)

3. What makes Tokyo an unsafe place to live in according to Tanaka?

(Theo Tanaka điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?)

=> Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

(Tokyo bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).)

4. What does Tanaka want to know?

(Tanaka muốn biết điều gì?)

=> Tanaka wants to know Hung's viewpoint on Viet Nam's capital city in the future.

(Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thủ đô của Việt Nam trong tương lai.)

2. Put the sections of the email in the correct order.

(Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

Unit 9 lớp 11 Writing

Gợi ý đáp án

1. g

2. a

3. c

4. b

5. f

6. d

7. e

1. g (Recipient: người nhận)

2. a (Subject of the email: chủ đề của thư)

3. c (Salutation: phần chào hỏi)

4. b (Reason for writing: lý do viết thư)

5. f (Sender's preditions and explanations: những dự đoán và diễn giải của người gửi)

6. d (Closing: phần chào cuối thư)

7. e (Sender's name: tên người gửi)

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend.

(Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5.

(Hãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gửi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Communication and Culture MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 9 Cities of the Future Writing. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 1.276
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm