Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Review 2 lớp 11 Langauge

Language Review 2 lớp 11

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Review 2 Language nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Review 2 lớp 11 Language bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Review 2 lớp 11 Langauge

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Vocabulary

1. Complete these sentences, using the correct form of the words in brackets.

(Dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

Review 2 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. disabilities

2. visual

3. donation

4. disrespectful

5. hearing

2. Complete these sentences with suitable words in the box.

(Hoàn thành câu bằng những từ thích hợp trong khung.)

Review 2 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. Association

2. member

3. stability

4. Charter

5. bloc

Pronunciation

3. Listen and circle the sentences spoken with falling intonation. Then read them aloud.

(Nghe và vòng lại những câu được nói với ngữ điệu xuống. Sau đó đọc to những câu đó lên.)

Bài nghe

Review 2 lớp 11 Langauge

Grammar

4. Put the verbs in brackets in the correct tenses.

(Dùng thì đúng cua những động từ trong ngoặc.)

Review 2 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. has lived

2. got

3. developed

4. have reached

5. has been

5. Complete these sentences, using the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ trong khung.)

Review 2 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. watching

2. to go

3. having

4. to post

5. hearing

6. Choose the correct form of the verbs in brackets.

(Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Review 2 lớp 11 Langauge

Gợi ý đáp án

1. think

2. are you thinking

3. is lasting - tastes

4. are seeing

5. see

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 11 Review 2 Skills MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Review 2 Language. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm