Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh 11 Unit 6 Project

Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6 phần Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo lesson trên VnDoc.com. Kết thúc Unit 6 tiếng Anh 11 mới, lesson Project của Unit 6 - Global Warming hướng dẫn các em học sinh lớp 11 cách lên kế hoạch cho một hoạt động/ chiến dịch cộng đồng liên quan đến chủ đề Global Warming đã học trong unit này.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, students will be able to revise the language and skills that they’ve learnt in unit 6:

– be aware of the need to solve the global warming problem.

2. Objectives

- Vocabulary: words and phrases related to global warming

- Grammar: perfect gerunds and perfect participles

II. Nội dung soạn Project Unit 6 Global Warming

1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community. (Thực hành theo nhóm. Thảo luận xem nhóm của mình có thể làm được gì trong số các hoạt động dưới đây để giúp giảm lượng khí thải CO2 ở trường hay cộng đồng)

Hướng dẫn dịch:

- Trồng cây

- Bắt đầu chiến dịch 3R (3R = Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế)

- Tổ chức cộng đồng dọn sạch

- Tăng quỹ để bảo vệ động vật hoang dã

- Nâng cao nhận thức của người dân về những nguy hiểm của sự nóng lên toàn cầu và làm thế nào để giảm tác động của nó

- Các hoạt động khác

Gợi ý: Học sinh nêu ý kiến và thảo luận với các bạn trong nhóm.

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below. (Đặt tên cho hoạt động của nhóm và nghĩ ra mục đích hoạt động. Sau đó lập một kế hoạch chi tiết theo bảng bên dưới.)

Học sinh tự thảo luận và đưa ra kế hoạch cụ thể.

Gợi ý:

Name: Green Summer

(Tên: Mùa hè xanh)

Purpose:

(Mục đích:)

- add beauty to our school and community, provide shade for the schoolyard, students

(Tăng vẻ đẹp cho trường học và cộng đồng của chúng ta, tạo bóng mát cho sân trường, học sinh)

- Raising awareness of the environment and appreciation for living things

(Nâng cao nhận thức về môi trường và sự đánh giá cao đối với sinh vật)

Detailed plan:

(Kế hoạch chi tiết)

- Tasks: Planting trees

(Nhiệm vụ: Trồng cây)

- Person in charge: All students of the class

(Người đảm nhận: Tất cả học sinh trong lớp)

- Time/place:

(Thời gian/ Địa điểm)

Time: spring, in February 2023

(Thời gian: mùa xuân, vào tháng 2 năm 2023)

Place: school and surrounding neighbourhood areas

(Địa điểm: trường và các khu vực lân cận)

- Possible difficulties:

(Những khó khăn có thể gặp:)

Raising fund for the activity

(Gây quỹ cho hoạt động)

Seedlings: where to get them?

(Cho động vật ăn: nơi để tìm thấy chúng?)

Planting technique: get support from who?

(Kỹ thuật trồng trọt: có được hỗ trợ từ ai?)

- Effects on your school/ community: Clean and healthy atmosphere for all students and other people, beautiful landscape, getting closer and be friendly to nature.

(Ảnh hưởng đến trường học / cộng đồng của bạn: Không khí sạch sẽ và lành mạnh cho tất cả học sinh và người khác, cảnh quan đẹp, gần gũi hơn và thân thiện với thiên nhiên.)

Trên đây là Soạn Project trang 17 Unit 6 SGK tiếng Anh 11 mới. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm