Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 11 Becoming Independent

Bài kiểm tra 15 phút môn Anh Unit 3 lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 11 Becoming Independent do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 11 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 11 Becoming Independent

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Rewrite the following sentences using "noun/ adj + to V" and the given words in brackets.

1. I was very happy that I met my old friends again. (happy)

______________________________________

2. He is determined that he can find the best solution to this problem. (determined)

______________________________________

3. The room needs cleaning by Ms. Brown this afternoon. (necessary)

______________________________________

Rewrite the following sentences using "noun + to V" and the given words in brackets.

1. Nobody knew that she had always wanted to become a teacher. (dream)

______________________________________

2. She has a lot of friends because she's willing to help others unconditionally. (because of, willingness)

______________________________________

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

1. A. reliable

B. independent

C. responsible

D. decisiveness

2. A. difficult

B. confident

C. critical

D. important

3. A. permission

B. well-informed

C. activity

D. effective

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 11 Becoming Independent

Rewrite the following sentences using "noun/ adj + to V" and the given words in brackets.

1. I was very happy to meet my old friends

2. He is determined to find the best solution to this problem

3. It is necessary for Ms. Brown to clean the room this afternoon.

Rewrite the following sentences using "noun + to V" and the given words in brackets.

1. Nobody knew about her dream to become a teacher

2. She has a lot of friends because of her willingness to help others unconditionally.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

1. B

2. D

3. B

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Unit 4 lớp 11 Caring for Those in Need MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 11 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 11 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 11Ngữ Văn lớp 11. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Unit 3 lớp 11 Becoming Independent. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 11 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships nâng cao, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Relationships .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 11

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm