Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 2 lớp 11 Language

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo Unit năm 2020 - 2021, Tài liệu Soạn Unit 2 Relationships Language trang 20 - 21 SGK tiếng Anh 11 mới tập 1 dưới đây mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh 11 Unit 2 Relationships Language bao gồm toàn bộ file nghe, tapescript, đáp án gợi ý các phần bài tập giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Use words and phrases related to the topic "relationships"

- Use linking verbs and Cleft sentences, contracted forms of nouns/ pronouns

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic "relationships"

-Grammar: Cleft sentence, linking verbs, pronouns

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 11 Unit 2 Language

VOCABULARY

1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. Hãy viết từ hoặc cụm từ cho sẵn trong khung bên cạnh nghĩa của chung.

Đáp án

1. have got a date

2. break up

3. romantic relationship

4. argument

5. sympathetic

6. lend an ear

7. be in a relationship

8. be reconciled

Hướng dẫn dịch

romantic relationship: mối quan hệ tình cảm lãng mạn

be in a relationship: đang có quan hệ tình cảm (với ai)

break up with someone: chia tay (kết thúc mối quan hệ) với ai

be reconciled with sb: làm hòa (với ai)

lend an ear to sb: lắng nghe

sympathetic (adj): (có thái độ) thông cảm (với người khác)

argument (n) have got a date (with someone): cuộc cãi nhau, tranh cãi

have got a date (with someone): hẹn hò (với ai)

2. Complete the sentences with the words or phrases in 1. Hãy hoàn thành những câu sau bằng những từ/ cụm từ ở bài tập 1.

Đáp án

1. lend an ear - broke up

2. reconciled

3. romantic relationship

4. in a relationship - arguments

5. have got a dale

6. sympathetic

Hướng dẫn dịch

1. Carol đã sẵn sàng cho John một lời khuyên khi anh chia tay bạn gái mình.

2. James và cha của anh ấy đã hòa giải sau một cuộc cãi vã.

3. Tình bạn thân thiết của họ đã biến thành một mối quan hệ lãng mạn.

4. Ann và John đang trong một mối quan hệ nhưng luôn có nhiều tranh cãi.

5. Tôi cảm thấy rất hào hứng bởi vì tôi có hẹn hò với Laura vào ngày mai.

6. Một người bạn thật sự là người thông cảm và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ.

PRONUNCIATION

1. Find the contracted forms in the conversation and write their full form in the space below. Hãy tìm dạng viết rút gọn trong đoạn hội thoại và viết dạng đầy đủ vào khoảng trống cho sẵn.

Đáp án

shouldn't -> should not

you're -> you are

there's -> there is

you'll -> you will

we're -> we are

It's -> It is

don't -> do not

he's -> he is

Didn't -> Did not

I'm -> I am

2. Listen and underline what you hear - the contraction or the full form.Hãy nghe và gạch dưới từ mà em nghe được - dạng rút gọn hay dạng đầy đủ.

Bài nghe

Đáp án

1. I will - I'll

2. I am

3. He is - he's

4. we are - didn't

5. I've - That's

Hướng dẫn dịch:

1. A: Tại sao bạn không giúp tôi làm bài tập ở nhà?

B: Tôi sẽ . Tôi sẽ giúp bạn trong một phút.

2. A : Bạn chắc hẳn hài lòng với kết quả kiểm tra của bạn.

B: Vâng, đúng vậy.

3. A: Tôi nghĩ hôm nay anh ấy ở Hà Nội.

B: Anh ấy ở Hà Nội. Đó là nơi anh ấy đang gọi.

4. A : Chúng tôi ở đây. Đây là nơi của tôi.

B: Tôi không biết phải mất hai giờ để đến nhà bạn.

5. A: Tôi đã đến Hawaii vài lần.

B: Thật sao? Tôi cho rằng đó là một nơi thú vị để ghé thăm.

3. Listen and repeat the exchanges in 2. Nghe và lặp lại những lời hỏi đáp ở bài tập 2.

Bài nghe

GRAMMAR

1. Choose the verbs in the box to complete the sentences. Make changes to the verb forms if necessary. Hoàn thành câu bằng động từ cho trong khung. Thay đổi dạng thức của động từ nếu cần thiết.

Đáp án

1. sounds

2. grow /get

3. stay

4. getting

5. seem

6. look / seem

Hướng dẫn dịch

1. A: Jane muốn hòa giải với bạn mình.

B: Điều đó nghe có vẻ tốt.

2. Trẻ em trở nên độc lập hơn khi chúng lớn lên / già đi.

3. Tôi không thể ở lại được nữa. Tôi đang buồn ngủ.

4. Tắt máy điều hòa. Ở đây quá lạnh.

5. Tham gia vào một mối quan hệ lãng mạn dường như không phù hợp với bạn bây giờ. Bạn quá trẻ.

6. Jack đã chia tay bạn gái mình, nhưng anh ấy trông không có vẻ buồn

2. Underline the correct word to complete the sentences. Gạch dưới từ đúng để hoàn thành câu.

Đáp án

1. unhappy 5. angry

2. warmly 6. annoyed

3. suddenly 7. awful

4. excited 8. quickly

Hướng dẫn dịch

1. Có chuyện gì với bạn? Bạn trông không vui.

2. Chúng tôi chào đón du khách một cách ấm áp và làm cho họ cảm thấy được chào đón.

3. John đột nhiên xuất hiện từ phía sau cánh cửa và chào hỏi chúng tôi.

4. Ann cảm thấy hào hứng khi Alan đề nghị hẹn hò.

5. Người đang hét lớn là ai? Anh ấy có vẻ rất tức giận.

6. Anh ấy cứ bấm còi xe và những người lái xe khác nhận ra tức giận.

7. Đồ ăn còn lại của đêm qua trong tủ lạnh có mùi khủng khiếp. Đừng ăn.

8. Cây cà chua sẽ phát triển rất nhanh nhanh trong thời tiết nắng ấm.

CLEFT SENTENCES WITH IT IS / WAS ... THAT...

1. Rewrite each sentence to emphasise the underlined part. Viết lại từng câu một dùng dạng nhấn mạnh cho phần gạch dưới.

Đáp án

1. It was her sad stories that made me cry.

2. It is you who are to blame for the damage. / It is you that is to blame for the damage.

3. It's hiking in the forest that we really enjoy.

4. It's your parents that / who you should really speak to when you have problems.

5. It's his dishonesty that I dislike the most.

6. It's Jim that / who Lana is in a relationship with.

7. It was at the age of 20 that he became successful as a famous writer.

8. It was in a nice coffee shop that they had their first date.

Hướng dẫn dịch:

1. Câu chuyện buồn của cô ấy làm tôi khóc.

⇒ Đó là câu chuyện buồn của cô ấy cái mà khiến tôi khóc.

2. Bạn là để đổ lỗi cho thiệt hại.

⇒ Đó là bạn người đã đổ lỗi cho thiệt hại. / Đó là bạn người đã đổ lỗi cho thiệt hại.

3. Chúng tôi thực sự thích đi bộ đường dài trong rừng.

⇒ Đó là đi bộ trong rừng cái mà mà chúng tôi thực sự thích thú.

4. Bạn nên nói chuyện với bố mẹ khi bạn gặp vấn đề.

⇒ Đó là bố mẹ của bạn người mà bạn nên nói chuyện khi bạn có vấn đề.

5. Tôi không thích nhất là sự không trung thực nhất của anh ấy.

⇒ Đó là sự không trung thực của anh ấy cái mà tôi không thích nhất.

6. Lana có quan hệ với Jim.

⇒ Đó là Jim người mà Lana đang có quan hệ với nhau.

7. Anh ấy đã thành công như một nhà văn nổi tiếng ở tuổi 20.

⇒ Đó là tuổi 20 khi mà anh ấy đã thành công như một nhà văn nổi tiếng.

8. Họ đã có ngày hẹn hò đầu tiên trong một quán cà phê đẹp.

⇒ Đó là trong một quán cà phê đẹp nơi mà họ có ngày hẹn hò đầu tiên.

2. Write the answers to these questions. Use the words or phrases in brack as the focus. Viết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây, sử dụng từ / cụm từ cho trong ngoặc đơn dưới hình thức nhấn mạnh.

Đáp án

1. No. It was a smart phone that he gave me for my birthday.

2. No. It's in Tokyo that I'm going to spend the holiday with my family.

3. No. It's a lawyer that I want to become.

4. No. It's his brother that / who earns 10.000 dollars a month.

5. No. It's Ha that / who is in love with Phong.

6. No. It's my friend that / who can speak three languages fluently.

7. No. It's at 8 a.m (tomorrow) that we have a meeting.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 2 Relationships Language. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2020 - 2021.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm