Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

Communication and Culture Unit 4 lớp 11

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 4 Communication and Culture nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 11 Caring for those in need Communication and Culture bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

COMMUNICATION

1. Listen to an introduction to a charitable organisation. Complete the table.

(Nghe lời giới thiệu về một tổ chức từ thiện. Hoàn thành bảng bên dưới.)

Bài nghe

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

Gợi ý đáp án

1. 1988

2. non-govermental

3. clean water and good hygiene

4. have better lives

5. Life Is Beautiful

Nội dung bài nghe

East Meets West was started by humanitarian Le Ly Hayslip in 1988.

Her initial aim was to help heal the wounds of war between the United States and Viet Nam.

Since its foundation, East Meets West has become a non-governmental organisation with large-scale projects in Southeast Asia and South Asia.

Its programmes are mainly in the fields of healthcare, education, clean water and good hygiene, and aim at helping people in Asia have better lives.

In Viet Nam, East Meets West has launched the 'Inspire Sports' programme in Quang Tri Province to provide disabled people with opportunities to take part in sports with professional coaches and healthcare workers.

East Meets West is also working with Viet Nam Television on an international campaign called 'Life is Beautiful' to raise awareness about the issues that disabled people are facing in the country, to raise funds to support them, and to create a more positive attitude towards them.

East Meets West's programmes send the message that people with disabilities, despite their limitations, can overcome difficulties to achieve success in life.

2. Work in groups. Your class wants to get involved in East Meets West's work. Prepare a campaign to support it. Discuss your campaign's aims, message, funding, events, volunteers, cooperation with other organisations.

(Làm việc theo nhóm. Lớp em muốn tham gia vào hoạt động của East Meets West. Hãy chuẩn bị một chiến dịch để ủng hộ tổ chức này. Hãy thảo luận về: mục đích, thông điệp, việc gây quỹ, các sự kiện, tình nguyện viên, sự hợp tác với những tổ chức khác của chiến dịch của các em.)

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

CULTURE

1. Look at these logos. What do you think they represent? How often is this special day celebrated? What is its purpose?

(Em hãy nhìn những biểu tượng dưới đây. Theo em chúng đại diện cho cái gì? Ngày đặc biệt này có thường được kỷ niệm không? Mục đích của ngày này là gì?)

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

Gợi ý đáp án

In my opinion, these logos may be an international event called International Day of Persons with Disabilities. This special day is celebrated once a year. Its purpose is to further raise awareness of disability issues and to call for community’s help for the people with disabilities and worldwide support for their rights and well-being.

2. Quickly read the text to check your guesses.

(Em hãy đọc nhanh văn bản để đối chiếu với những dự đoán của em.)

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

Unit 4 lớp 11 Communication and Culture

Gợi ý đáp án

1. The United Nations. (Liên Hợp Quốc)

2. This special day aims at raising awareness of disability issues and calls for support for the rights and well-being of disabled people.

3. They are facing challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care.

4. Promote the rights of people with disabilities.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Looking Back MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Communication and Culture. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 505
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 11

    Xem thêm