Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Looking back

Tài liệu Soạn Unit 1 The Generation lớp 11 lesson Looking back trang 16 SGK tiếng Anh 11 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 theo Unit mới năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Looking back hướng dẫn giải các bài tập trong lesson giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can review of unit 1:

– strong and weak forms of words in connected speech.

– vocabulary items related to the topic

– the use of should/shouldn’t and ought to/oughtn’t to for giving opinions and advice.

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "The Generation Gap"

- Structure: modal verbs

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 11 Unit 1 Looking back

Pronunciation

1. Identify the stressed words and put a stress mark (') before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers. Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.

1. 'Tim and his 'parents 'often 'argue about what 'time he should 'come 'home.

2. 'Money is a 'source of'conflict for 'many 'family.

3. 'Susan's 'parents 'want her to 'do 'well in 'school, and if 'that 'doesn't 'happen, her 'parents 'get 'angry, so she 'gets 'worried.

4. 'Kate's 'parents 'often com'plain that she 'doesn't 'help 'clean the 'house.

Bài nghe

2. Identify the stressed words and put a stress mark (’) before their stressed syllables. Listen and check your answers. Hãy xác định từ được nhấn âm rồi đánh dấu (') trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em.

Đáp án

1. A: At 'what 'age were you' allowed to 'stay at 'home a'lone?

B: I 'don't re'member e'xactly. I 'think it was when I was 'nine or 'ten.

2. A: These 'jeans 'look 'really 'cool. Would you 'like to 'try them 'on?

B: No, I 'don't 'like them. I 'like 'those over 'there.

3. A: Do you 'think 'life is 'safer in the 'countryside?

B: Yes, I 'do. It's 'also 'cleaner.

Bài nghe

Vocabulary

1. Fill in the gaps with the words / phrases from the box. Điền vào chỗ trống bằng những từ / cụm từ cho trong khung.

Đáp án

1. nuclear family

2. generation gap

3. homestay

4. Conflicts

5. curfew

Hướng dẫn dịch

1. Nếu bạn chỉ sống với cha mẹ và anh chị em của mình, bạn sống trong một gia đình hạt nhân.

2. Ông bà tôi và tôi thích nghe cùng một bản nhạc, vì vậy không phải lúc nào cũng có khoảng trống trong thế hệ.

3. Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách nhanh chóng, bạn nên tham gia một chương trình homestay ở một nước nói tiếng Anh.

4. Xung đột trong một gia đình đa thế hệ là không thể tránh khỏi.

5. Tôi có 9 giờ. lệnh giới nghiêm. Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi trở về nhà sau thời gian đó.

2. Can you find other compound nouns with the word family? I se a dictionary if necessary. Em có tìm được những danh từ ghép nào có gốc từ family không? Dùng từ điển nếu cần.

Gợi ý

family man, family room, word family, blended family...

Grammar

1. Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form. Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể khẳng định hoặc phủ định.

Đáp án 

1. ought to

2. shouldn't - ought to

3. shouldn't

4. oughtn't to - should

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng bây giờ tôi phải về nhà để sửa lại những điểm ngữ pháp để kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.

2. Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn không nên lo lắng quá nhiều. Bạn nên thư giãn bây giờ.

3. Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi không nên hoảng sợ, nhưng tôi không thể.

4. Bạn không nên tạo ra vấn đề cho chính mình ngay bây giờ. Thay vào đó, bạn nên nghỉ ngơi.

2. Complete the following sentences with must / mustn't or have to / has to and don’t have to /doesn't have to. Hãy hoàn thành câu bằng must /mustn't, have to / has to và don't have to /doesn't have to.

Đáp án

1. have to - has to

2. mustn't

3. must

4. don't have to

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi phải rửa bát sau bữa tối, và anh tôi phải lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong gia đình tôi.

2. Bạn không được tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của anh ấy.

3. Bạn phải mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không thể đi xem buổi hòa nhạc trong chiếc quần jeans cũ.

4. Tôi thích chủ nhật vì tôi không phải dậy sớm.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 1 The Generation Gap Looking back. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.139
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm