Phương trình ion rút gọn (NH4)2SO4 + NaOH

Phương trình ion thu gọn

Phương trình ion rút gọn (NH4)2SO4 + NaOH được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phân tử của phản ứng cũng như phương trình ion (NH4)2SO4 phản ứng NaOH. Từ đó giúp các bạn học sinh vận dụng tốt vào giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn (NH4)2SO4 + NaOH

Nhỏ dung dịch (NH4)2SO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

(NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(NH4)2SO4 và NaOH là các chất dễ tan và phân li mạnh

(NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42- 

NaOH → Na+ + OH-

Trong dung dịch các ion NH4+  sẽ kết hợp với ion OH- tạo thành NH3↑ và H2O

Phương trình ion thu gọn 

NH4+ + OH- → NH3↑ + H2O

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài tập liên quan

a) AlCl3 + KOH vừa đủ →

b) NaAlO2 + CO2 + H2O →

c) SO2 + Br2 + H2O →

d) KOH dư + H3PO4

e) KMnO4 + NaCl + H2SO4 loãng →

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

Al3+ + OH- → Al(OH)3

b) NaAlO2 + 2H2O + CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3

AlO2- + Al3+ + 3H2O → 2Al(OH)3 + HCO3-

c) Br2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Br2 + SO2 + H2O → H+ + SO42- + Br-

d) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

3OH- + H3PO4 → PO43- + 3H2O

e) 2KMnO4 + 10NaCl + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Cl2 + 8H2O + 5Na2SO4

2Cl- + MnO2 + 4H+ → Mn2+ + Cl2 + 2H2O

......................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phương trình ion rút gọn (NH4)2SO4 + NaOH. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm