Language Unit 8 lớp 11

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Getting Started dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 11 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Getting Started unit 8 lớp 11 Our world heritage sites gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 trang 32 - 33 SGK tiếng Anh 11 mới. 

Tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Language

Language Unit 8 lớp 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Vocabulary

1. Fill the blanks with the right form of the words from the box.

(Điền vào chỗ trống bằng dạng đúng của các từ cho sẵn trong khung.)

Language Unit 8 lớp 11

Gợi ý đáp án

1. heritage

2. dynasties

3. excavations

4. intact

5. relics

6. complex

Hướng dẫn dịch

1. These historic buildings are an important part of Ha Noi’s heritage and should be preserved.

(Những tòa nhà lịch sử này là một phần quan trọng của di sản Hà Nội và cần được bảo tồn.)

2. During the different dynasties, the Thang Long Imperial Citadel was expanded.

(Trong suốt các triều đại khác nhau, Hoàng Thành Thăng Long được mở rộng.)

3. The archaeological excavations that led to the discovery of the ancient city lasted several years.

(Các cuộc khai quật khảo cổ đã dẫn tới việc khám phá thành phố cổ này kéo dài vài năm.)

4. A lot of ancient houses in Hoi An remain intact even after several hundred years.

(Rất nhiều ngôi nhà cổ ở Hội An vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau vài trăm năm.)

5. A lot of relics from ancient times are on display at the national heritage museum.

(Rất nhiều di vật từ thời cổ đại được trưng bày tại bảo tàng di sản quốc gia.)

6. The old houses have been pulled down in order to build a modern residential complex.

(Các ngôi nhà cũ đã được phá bỏ để xây dựng một khu dân cư hiện đại.)

2. Use the correct form of the word in brackets to complete each sentence.

(Sử dạng đúng của từ cho sẵn trong ngoặc kép để hoàn thành các câu dưới đây.)

Language Unit 8 lớp 11

Gợi ý đáp án

1. archaelogical

2. natural

3. Cultural

4. attraction

5. preservation

 

Pronuncuation

1. Listen to these exchanges and pay attention to the intonation pattern of the question.

(Nghe những mẩu hội thoại dưới đây, chú ý đến kiểu ngữ điệu của các câu hỏi.)

Bài nghe

Language Unit 8 lớp 11

2. Now listen to 1 again and practise saying these exchanges.

(Hãy nghe bài tập 1 một lần nữa và tập nói lại các mấu hội thoại này.)

Grammar

1. Underline the correct word or phrase in each sentence

(Gạch dưới từ / cụm từ đúng trong mỗi câu dưới đây.)

Language Unit 8 lớp 11

Gợi ý đáp án

1. lying

2. dating

3. destroyed

4. made

5. to see

6. to be recognised

2. Rewrite the sentences replacing the relative clauses with participle or to-infinitive clauses.

(Viết lại những câu dưới đây, thay thế mệnh đề quan hệ bằng phân từ động từ nguyên mẫu có TO.)

Language Unit 8 lớp 11

Gợi ý đáp án

1. Some of the relics found at the archaeological site of the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long belong to the Ly Dynasty

2. The Japanese Bridge built in the early 1600s became a main tourist attraction in Hoi An

3. Tourists should avoid purchasing unusual relics illegally removed from protected heritage sites

4. He was the last emperor to rule both parts of the empire

5. We visited an ancient house overlooking the Thu Bon River in Hoi An

6. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage Site in Vietnam to be recognised by UNESCO.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh 11 Reading Unit 8 Our World Heritage Sites MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 11 Unit 8 Our world heritage sites Language. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 733
Sắp xếp theo

Tiếng Anh lớp 11

Xem thêm