Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Unit 4 lớp 11 Looking back

Looking back Unit 4 lớp 11

Lời giải bài tập tiếng Anh 11 mới Unit 4 Looking Back nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 11 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 11 Caring for those in need Looking Back bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 11 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

Unit 4 lớp 11 Looking back

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

PRONUNCIATION

1. Listen and underline the syllable with vowel elision.

(Nghe và gạch dưới những nguyên âm được nuốt âm.)

Bài nghe

Unit 4 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

- dictionary /ˈdɪkʃənri/, ở đây âm /ə/ bị nuốt âm.

- police bình thường được phát âm là /pəˈliːs/, tuy nhiên trong câu nói trên âm /ə/ đã bị nuốt âm nên được phát âm là /pˈliːs/.

- library /'laɪbri/, ở đây âm /ə/ bị nuốt âm.

- deafening /'defnɪŋ/, ở đây âm /ə/ bị nuốt âm.

- history /'hɪstri/, ở đây âm /ə/ bị nuốt âm.

2. Listen and tick the sentences that are read with elision of weak vowels.

(Nghe và đánh dấu những câu được đọc với sự nuốt âm của các nguyên âm yếu.)

Bài nghe

Gợi ý đáp án

Unit 4 lớp 11 Looking back

VOCABULARY

1. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.

(Hãy hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của từ cho trong ngoặc đơn.)

Unit 4 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. impairments

2. disable

3. non-disabled

4. intergration

5. disrespectful

6. involved

GRAMMAR

1. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Unit 4 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. came

2. have agreed - have signed

3. has come

4. have started

5. had

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the correct tense and form. Write one word in each blank.

(Hãy hoàn thành câu bằng những động từ cho trong khung. Sử dụng thì và hình thức đúng. Viết một từ vào mỗi chỗ trống.)

Unit 4 lớp 11 Looking back

Gợi ý đáp án

1. Kevin has never volunteered at a school for students with disabilities.

2. Since Louis Braille invented Braille in 1829, it has been an effective means of communication for visually impaired people.

3. Maria has recorded 20 interesting stories for students with reading difficulties since she visited the special school.

4. So far Nam has supported two of the organisation's campaigns.

5. Have you ever worked with disabled people as a volunteer?

- Yes. Last year, I organised art activities for students with hearing impairments.

I have also coached children with physical impairments who want to play tennis.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 11 Unit 4 Caring for those in need Looking Back. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 11 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 11 các môn năm 2021 - 2022.

Đánh giá bài viết
1 218
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 11 mới

    Xem thêm