Write an email of 160 - 180 words to a friend from another country asking for information and advice

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Further education Skills Writing bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập ôn luyện kỹ năng viết giúp các em lên dàn ý & cách viết thư bằng tiếng Anh về hỏi thông tin du học và xin lời khuyên du học từ người bạn nước ngoài.

WRITING bài 3. Choose two of the following points about studying abroad. Write an email of 160 - 180 words to a friend from another country asking for information and advice. Use the outline in 2. Chọn hai trong số các chủ đề dưới đây về du học. Viết email dài 160-180 từ cho bạn nước ngoài hỏi thông tin và xin lời khuyên về du học. Sử dụng dàn bài ờ bài tập 2.

WRITING bài 3. Choose two of the following points about studying abroad. Write an email of 160 - 180 words to a friend from another country asking for information and advice. Use the outline in 2. 

1. Work experience for career-based courses

2. Tuition fees at colleges and universities

3. Travelling in your host city and country

4. Experiencing culture shock when studying abroad

5. Working part-time

6. Opening a bank account

7. Surviving the cold and wet weather

8. Visas and other documents

Tạm dịch:

Chọn hai trong số các chủ đề dưới đây về du học. Viết email dài 160 - 180 từ cho bạn nước ngoài hỏi thông tin và xin lời khuyên về du học. Sử dụng dàn bài ờ bài tập 2.

1. Kinh nghiệm làm việc cho các khóa học hướng nghiệp

2. Học phí tại các trường cao đẳng và đại học

3. Du lịch trong thành phố và đất nước của bạn

4. Trải nghiệm cú sốc văn hoá khi du học

5. Làm việc bán thời gian

6. Mở tài khoản ngân hàng

7. Sinh tồn trong thời tiết lạnh và ẩm ướt

8. Thị thực và các tài liệu khác

Viết email tiếng Anh cho bạn nước ngoài hỏi thông tin và xin lời khuyên về du học - Bài viết số 1

Dear Maria,

I am writing to ask you for some information and advice on further education.

I am going to finish secondary school in May and I have been thinking a lot about taking a gap year or pursuing further education immediately. Here are the points that worry me most.

First, I want to consult you about the advantages and disadvantages of taking a gap year. I know that a lot of school leavers in your country prefer taking a gap year before deciding to pursue further education. Would a gap year look good on my college application?

If I pursue further education immediately, what kind of attendance mode should I choose? There are excellent universities in your country, and a bachelor’s degree from one of them will definitely help me to find a good job easily. However, the tuition fees and living expenses will be very high, and I am not sure if a scholarship will cover all the costs. Do distance learning degrees offer the same content as campus-based degrees?

I am looking forward to hearing from you soon.

Regards,

An.

Write an email to a friend from another country asking for information and advice - bài viết số 2

Dear Taylor,

I am writing to ask for some information and advice on higher education in your country. I am going to finish my high school education this summer and I have been thinking about continuing my further education in the UK. Therefore, I want to consult you on some points:

First, as far as I know, the weather in your country is severe with lots of rain and snow so I wonder whether a student in a tropical country like me can adapt to it. Also, what I worried most is that I there are many things about the custom and culture of your country I have not known so I would appreciate if you tell me some things I should do and shouldn’t do when traveling to the UK in your next email.

In addition, I am keen on taking a part-time job at a small restaurant or grocery store after school to earn some money. Can you recommend me some places?

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

Huong

Hướng dẫn dịch

Gửi Taylor,

Tớ viết thư này để hỏi cậu về một số thông tin và lời khuyên về giáo dục nâng cao ở đất nước cậu. Tớ sẽ tốt nghiệp cấp 3 vào mùa hè này và tớ đang nghĩ về việc tiếp tục việc học hành của mình ở nước Anh. Vì vậy, tớ muốn xin cậu một vài lời khuyên về các vấn đề sau:

Thứ nhất, như tớ được biết, thời tiết ở nước cậu rất khắc nghiệt với nhiều mưa và tuyết nên tớ tự hỏi không biết một học sinh ở nước có khí hậu nhiệt đới như tớ liệu có thích ứng được không. Hơn nữa, điều tớ lo nhất đó là có rất nhiều thứ về văn hóa và phong tục tập quán ở nước cậu mà tớ không biết vì vậy tớ sẽ rất biết ơn nếu cậu có thể cho tớ biết một số điều nên và không nên làm khi đến Anh.

Ngoài ra, tớ cũng muốn kiếm một công việc làm thêm ở quán ăn hoặc cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm tiền. Cậu có thể giới thiệu cho tớ một vài nơi được không?

Tớ chúc cậu và gia đình sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất. Mong sớm nhận được hồi âm của cậu.

Thân mến,

Hương

Write an email to your friend about your education at university - Bài viết số 3

Dear ......

I am writing to ask you for some information and advice on further education.

I am going to finish secondary school in May and I have been thinking a lot about taking a gap year or pursuing further education immediately. Here are the points that worry me the most.

First, I want to consult you about the advantages and disadvantages of taking a gap year. I know that a lot of school leavers in your country prefer taking a gap year before deciding to pursue further education. Would a gap year look good on my college application?

If I pursue further education immediately, what kind of attendance mode should I choose? There are excellent universities in your country, and a bachelor's degree from one of them will definitely help me to find a good job easily. However, the tuition fees and living expenses will be very high, and I am not sure if a scholarship will cover all the costs. Do distance learning degrees offer the same content as campus-based degrees?

I am looking forward to hearing from you soon.

Regards,

Bài viết tiếng Anh về further education - Bài viết số 4

Dear Susan,

I am preparing for going to America to study medicine. I don't think I will have many problems with culture shock, but I should know well about it before I fly. Once I am in America; of course, I will have to take the unfamiliar around me and may feel confused sometimes.

I am thinking of you now and writing to ask you about ways how to deal with culture shock. Tell me please in detail what I should do to understand a different culture, how I can get balance in my new life, and what I should learn to adapt to it. I have spent a lot of time reading through travel forums, guidebooks, news reports... but what I have read is so general.

One more thing, Susan, what is the best way to get involved with the local community? What are the cultural activities that often take place there? I will no longer feel culture shock when I am used to living in their lifestyle, I think.

Finally, I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Phương Anh

Bài dịch

Susan thân mến,

Tôi đang chuẩn bị sang Mỹ để học về dược. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều vấn đề với cú sốc văn hoá, nhưng tôi nên biết rõ về nó trước khi đến. Khi tôi ở Mỹ; tất nhiên, tôi sẽ phải làm quen với những điều không quen thuộc xung quanh tôi và có thể đôi khi cảm thấy bối rối.

Lúc này tôi đang nghĩ đến bạn và viết thư để hỏi bạn về cách làm thế nào để đối phó với cú sốc văn hóa. Hãy nói cho tôi biết chi tiết những gì tôi nên làm để hiểu một nền văn hoá khác, làm sao tôi có thể có được sự cân bằng trong cuộc sống mới của tôi, và tôi nên học những gì để thích nghi với nó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian đọc qua các diễn đàn du lịch, sách hướng dẫn, báo cáo tin tức ... nhưng những gì tôi đã đọc là quá chung chung.

Một điều nữa, Susan, cách tốt nhất để tham gia cộng đồng địa phương là gì? Các hoạt động văn hoá thường xảy ra ở đó là gì? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không còn cảm thấy cú sốc văn hoá khi tôi quen với cuộc sống của họ.

Cuối cùng, tôi muốn chúc bạn và gia đình khỏe mạnh. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn. Trân trọng,

Phương Anh

Viết email dài 160-180 từ cho bạn nước ngoài hỏi thông tin và xin lời khuyên về du học - bài viết số 5

Dear Hoa!

The first year of college is a new beginning, but it is also confusing and skeptical. To help you have a better orientation, we have consulted "seniors" who have been in college and they will partly give you useful advice from their own experiences.
Freshman year - a fresh start. First year college gives you the opportunity to reaffirm your values, skeptical of prejudices and set the stage for both career and life to come. You might say, "God, I'm only 18!". So, to help you have a good orientation, we have consulted the "seniors" who have been in college and they will partly give you useful advice from their own experiences.

Don't worry if you find the subjects too difficult to handle on your own, you can always seek help in and out of the classroom. You can get help from professors who will be more than happy to help you during office hours as long as you ask in a polite and courteous manner. If that doesn't work, maybe you should try the live education sites on YouTube - Asad Mirza, Florida International University.

Understand the system of the school you attend. Don't expect the student council to pay special attention to you. Be ready to "fight" yourself to the end to get what you need, from registering subjects, correcting grades, getting consent from teachers ... Besides, professors, or teachers are Best and most useful "ally" if you know. how to link with them. They will help you get through the mess and focus more on your main job of lecturing, studying and researching. - Krista Cohen, Brooklyn College.

Best friend,

Hoai Anh

Viết thư cho người bạn nước ngoài để hỏi về du học - bài viết số 6

Dear Liam,

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have some questions for you.

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have to submit an application but what other documents are required? How long does it take me to obtain my student visa? It is important to plan time to wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted to go and leaving may be very close together. Second, do 1 have to present my financial documents; for example proof of funds, to prove that I am able to pay for my education? And last, do I need to obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring and what I should leave at home?

I wish you and your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Ngoc Minh

Lời dịch

Liam thân mến,

Lần trước tôi đã nói với bạn rằng tôi đã suy nghĩ về việc tiếp tục học cao học ở Anh. Tôi đã ứng tuyển vào một trường đại học ở London trước đây. Bây giờ tôi có một số câu hỏi cho bạn.

Thứ nhất, thủ tục xin visa du học là gì? Tất nhiên. Tôi phải nộp đơn nhưng phải nộp những giấy tờ gì? Tôi phải xin visa du học trong bao lâu? Điều quan trọng là lập kế hoạch thời gian để chờ visa vì thời gian giữa việc nhận visa và thời gian đi có thể rất gần nhau. Thứ hai, Tôi phải làm gì để chứng minh tài chính; ví dụ quỹ tín dụng, để chứng minh rằng tôi có thể trả tiền cho việc học của tôi? Và cuối cùng, tôi có cần phải có Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế không? Phải chăng tôi đã phòng ngừa bệnh nhất định trước khi tôi đi? Chúng là gì? Cuối cùng, bạn có thể làm cho tôi một danh sách : những gì tôi nên mang theo và những gì tôi nên để lại ở nhà?

Tôi chúc bạn và gia đình của bạn sức khỏe. Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng,

Ngọc Minh

Trên đây là Writing Skills tiếng Anh lớp 11 Unit 7 Further education. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như:Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 6.634
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm