Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Sách bài tập Unit 2 lớp 1

Tài liệu Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room dưới đây nằm trong bộ tài liêu Để học tốt Tiếng Anh lớp 1 theo từng Unit chương trình mới do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. Look and match

(Nhìn và nối)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Gợi ý đáp án

1. d

2. c

3. b

4. a

2. Listen and circle

(Nghe và khoanh tròn)

Bài nghe

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Nội dung bài nghe

1. A car (ô tô)

2. A cup (cốc, chén, ly)

3. A cat (con mèo)

4. A cake (bánh ngọt)

Gợi ý đáp án

1. a

2. b

3. b

4. a

3. Look and trace

(Nhìn và tô đậm)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

4. Look and write. Then say

(Nhìn và viết. Sau đó nói)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Gợi ý đáp án

1. cup

2. car

3. cat

4. cake

5. Read and match

(Đọc và nối)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Gợi ý đáp án

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

6. Game: Point to the differences and say

(Trò chơi, chỉ điểm khác biệt và nói)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Hướng dẫn chơi

Học sinh so sánh bức tranh a và bức tranh b để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức tranh

7. Project: Colour the cake, the car, the cat and the cup. Then point and say aloud.

(Dự án: Tô màu bánh, ô tô, mèo, cái cốc. Sau đó chỉ và nói)

Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room

Gợi ý đáp án

1. I have a cake

2. I have a car

3. I have a cat

4. I have a cup

Xem tiếp: Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 3 At the street market MỚI

Tài liệu Tiếng Anh Unit 2 lớp 1 gồm toàn bộ lời giải chi tiết Tiếng Anh bài 2 In the dining room (Trong phòng ăn). Mời bạn đọc tham khảo & download toàn bộ tài liệu!

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Giải SBT Tiếng Anh lớp 1 Unit 2 In the dining room.

Đánh giá bài viết
1 1.579
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm