Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4 (có file nghe)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and choose the correct answers

1. A. I like fish

B. This is Dan

2. A. This is my bag

C. I have a cat

3. A. Hi. I’m Susan

B. Hello. I’m Jason

4. A. I have a hat

B. It’s a door

5. A. I like milk

B. I like chips

II/ Look at the pictures and complete the words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

1. d _ s k

2. f _ s h

3. _ e l l

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

4. h _ r s e

5. t i g _ r

6. l e m _ n

III/ Choose the correct answers

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. I can see a car

B. I can see a truck

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. They are in the garden

B. They are in the house

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. He is running

B. He is eating

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

A. I want to eat oranges

B. I want to eat bananas

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. milk/ Let’s/ have/

_________________________________________

2. book/ reading/ He’s/ a/

_________________________________________

3. see/ I/ can/ the cake/

_________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4

I/ Listen and choose the correct answers

1. A

2. A

3. A

4. B

5. A

II/ Look at the pictures and complete the words

1. desk

2. fish

3. bell

4. horse

5. tiger

6. lemon

III/ Choose the correct answers

1. B

2. A

3. A

4. B

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. Let’s have milk

2. He’s reading a book

3. I can see the cake

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 2, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2021 số 1... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.554
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm