Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4 (có file nghe)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4 (có file nghe) nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Listen and choose the correct answer

1. A. football

B. father

2. A. window

B. water

3. A. road

B. sail

4. A. truck

B. kite

5. A. noodles

B. nuts

II/ Look at the picture and complete the words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

1. K _ t e

2. _ o b _ t

3. B _ t h _ o o m

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

4. _ o s _

5. S _ t d _ w n

6. M _ t h _ _

III/ Read and match

1. Is it a plane?

A. It’s a book

2. What is it?

B. It’s my brother

3. Who’s this?

C. Yes, it is

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. a/ have/ hat/ I/ ./

___________________________________

2. my/ He/ brother/ is/ ./

___________________________________

3. is/ There/ umbrella/ an/ ./

___________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4

I/ Listen and choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

II/ Look at the picture and complete the words

1. kite

2. robot

3. bathroom

4. nose

5. Sit down

6. mother

III/ Read and match

1. C

2. A

3. B

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. I have a hat

2. He is my brother

3. There is an umbrella

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 4 (có file nghe). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.867
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm