Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 25 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 25

Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: 1….

* MÔN TOÁN *

Bài 1. Đọc, viết số:

15: ......................................

50: ......................................

80: ......................................

Mười ba: ......

Sáu mươi: ......

Hai mươi: ......

Bài 2.

a) Đặt tính rồi tính:

16 + 3

70 – 20

18 – 8

30 + 30

50 – 50

b) Tính:

20 + 50 = ……

10 + 20 + 30 = ……

80 + 10 – 20 = ……

70 – 30 = ……

90 – 30 + 20 = ……

17cm – 5cm – 1cm = ……

13 + 4 = ……

14 + 5 – 4 = ……

50cm + 20cm – 40cm = ……

Bài 3. Hình vẽ bên có:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 25

Có ........ hình tam giác

Có ........vuông

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 25

a) Các điểm ........................ở trong hình vuông

b) Các điểm ........................ở ngoài hình vuông

Bài 5.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 25

a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

+ Điểm C nằm trong hình vuông.

+ Điểm B nằm ngoài hình vuông.

+ Điểm A nằm trong hình tròn.

+ Điểm C nằm ngoài hình tròn.

b) Điền vào chỗ chấm :

+ Có ...... điểm nằm trong hình vuông. Đó là: .....................................................................

+ Có ...... điểm nằm trong hình tròn. Đó là: ..........................................................................

+ Có ...... điểm nằm trong cả hình tròn và hình vuông. Đó là: .............................................

+ Có ...... điểm ngoài cả hình tròn và hình vuông. Đó là: ....................................................

Bài 6.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 25

a) Vẽ điểm A nằm ngoài hình tròn.

b) Vẽ một điểm B nằm trong hình tròn và nằm ngoài hình tam giác.

c) Vẽ một điểm C nằm trong cả hình tròn và hình tam giác.

Bài 7. Dựa vào tóm tắt để giải bài toán:

Tóm tắt: Bài giải

Có: 14 quả quýt ………………………………………………………..

Thêm: 3 quả quýt ………………………………………………………..

Có tất cả: … quả quýt? ……………………………………….………………..

Bài 8. Hà có 2 chục nhãn vở, Hà được cho thêm 40 nhãn vở nữa. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

* MÔN TIẾNG VIỆT *

* Đọc:

Bài 1. ĐẸP MÀ KHÔNG ĐẸP

Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi:

- Bác Thành ơi, bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?

Trên bức tường trắng hiện lên những nét than đen vẽ hình một chú ngựa đang leo núi. Bác Thành nhìn vào bức vẽ rồi trả lời:

- Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp.

Hùng vội hỏi:

- Cái nào không đẹp hả bác?

Bác Thành bảo:

- Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn cháu ạ.

* Bài tập:

1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Bạn Hùng vẽ hình gì lên tường?

A. con gà B. con hổ C. con ngựa

2. Tìm các tiếng trong bài có vần ương:…………………………………………………..

3. Đưa các tiếng liền, trường, vẽ, đẹp vào mô hình:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 25

* Viết: (Em hãy viết bài Đẹp mà không đẹp vào vở Chính tả ở nhà.)

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1.

Đánh giá bài viết
50 36.274
Sắp xếp theo

    Bài tập cuối tuần lớp 1

    Xem thêm