Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 2. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 3. Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Có: 5 bông hoa,

Thêm: 3 bông hoa.

Có tất cả: …… bông hoa

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 5. Nhìn vào hai bảng dưới đây, cộng hai số theo hàng và cột rồi viết kết quả vào ô trống (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 6. Viết số thích hợp vào dấu ….:

7 + 3 – 4 – 2 = ….

6 + 4 – 5 – 3 = ….

5 + 5 – 4 – 2 = ….

10 – 3 – 2 + 5 = ….

10 – 3 – 1 + 2 = ….

Câu 7. Viết số thích hợp vào dấu….:

5 + 2 + …. = 10

6 + 1 + …. = 10

7 + 2 + …. = 10

10 – 2 – …. = 5

10 – 3 – …. = 3

10 – 4 – …. = 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 4:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

Câu 5:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 16 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 5.283
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm