Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 9

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 9 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 9

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp: 1 …

TOÁN

Bài 1. Tính:

3 + 2 =….

0 + 5 = …

2 - 1 + 0 = ….

1 + 1 + 1 = …

4 + 0 = …

3 - 2 = …

1 + 2 - 1 = ….

2 + 0 + 2 = …

2 - 1 = …

4 + 1 = …

3 – 1 – 1 = ….

3 - 1 + 3 = ….

Bài 2. Tính:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 9

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 9

Bài 4. >, <, =?

2 … 3 – 1

5 + 0 ... 4 + 1

2 + 1 … 1 + 1

4 + 1 … 0 + 3

1 + 2 … 3 – 2

2 – 1 …. 3 – 2

1 + 1 + 2 … 2 + 3 + 0

3 – 1 – 1 … 2 + 1

4 + 1 + 0 … 2 + 1 + 2

Bài 5. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 9

Bài 6. Nối ô trống với số thích hợp (theo mẫu):

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 9

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 18.480
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm