Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

Câu 2. Đánh dấu x vào chỗ trống đặt sau kết quả đúng:

0 < 1 …. 10 > 9 …. 6 < 7 ….

1 > 0 …. 10 = 10 …. 8 < 9 ….

7 < 10 …. 8 < 6 …. 0 = 0 ….

4 > 3 …. 3 > 2 …. 2 > 1 ….

Câu 3. Viết các số thích hợp từ 0 đến 10 vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1;…;…;…;…;…;…;…;9

9;…;…;…;…;…;…;…;1

Câu 5. Đánh dấu x vào chỗ …. đặt sau kết quả đúng:

Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình vuông? Bao nhiêu hình tam giác?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

4 hình vuông ….

4 hình tam giác ….

5 hình vuông ….

6 hình vuông ….

5 hình tam giác ….

6 hình tam giác ….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

Câu 5:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 1

5 hình vuông (X)

6 hình tam giác (X)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 10.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm