Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 12 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp: 1 …

TOÁN

Bài 1. Viết các phép cộng có kết quả bằng 6:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bài 2. Tính (theo cột dọc):

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

Bài 3. Số?

… + 2 = 6

1 + … = 6

1 + 5 – … = 3

6 – … = 0

… + 0 = 6

… – 2 – 0 = 4

Bài 4. >, <, =?

6 – 0 …. 0 6 …. 1 + 4 6 – 4 + 2 … 2 + 2

5 – 2 …. 4 5 …. 6 – 2 5 – 2 + 3 … 0 + 6

Bài 5. Viết các phép tính thích hợp:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

Bài 6. Trong hình bên dưới có:

…… hình tam giác.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

TIẾNG VIỆT

*/ Đọc:

1. Kiểu vần chỉ có âm chính:

a

e

ê

i (y)

o

ô

ơ

u

ư

2. Kiểu vần có âm đệm và âm chính:

oa

oe

uy

3. Kiểu vần có âm chính và âm cuối:

an

at

ăn

ăt

ân

ât

*/ Đọc – viết: (Các em luyện đọc rồi viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

Nhà bé Ngát ở phố. Ngày Chủ Nhật, bố mẹ cho Ngát về nhà bà. Nhà bà rất mát mẻ và có đủ thứ: ngô, sắn, quả nhãn, quả cam, quả khế, … Ở sân nhà bà có cả đàn gà. Ngát về nhà bà, bà tất bật lo cho bé.

Bài tập 1. Em hãy lần lượt đưa các tiếng khá, giẻ, nghĩ vào mô hình rồi đọc mô hình:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

Bài tập 2. Em hãy lần lượt đưa các tiếng qua, nguy, thuở vào mô hình rồi đọc mô hình:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

Bài tập 3. Em hãy lần lượt đưa các tiếng phán, phát, chấn, chất, mận, mật vào mô hình rồi đọc mô hình:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 12

Chú ý: Trước mỗi buổi học, các con phải đọc lại bài đã học 5 lần, viết bài tập đọc vào vở Chính tả (ở nhà) và tập đọc trước bài mới 5 lần.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
6 20.430
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm