Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 11 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 11

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp: 1 …

TOÁN

Bài 1. Tính:

5 – 0 = …

0 + 5 = …

4 – 2 – 2 = …

3 – 3 + 5 = …

2 – 2 = …

3 – 0 = …

5 + 0 – 3 = …

0 + 3 – 2 = …

Bài 2. Tính (theo cột dọc):

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 11

Bài 3. Đúng ghi đ, sai ghi s:

2 + 0 – 1 = 1 5 – 0 – 2 = 2

5 – 5 + 5 = 0 3 + 2 – 0 = 5

Bài 4. Số?

… - 2 = 0

5 – … = 1

0 + 5 – … = 1

5 – … = 1

… – 0 = 4

5 – 0 – … = 5

Bài 5. Khoanh vào các phép tính có kết quả bằng 5:

5 – 0

3 + 0

2 + 2

5 – 4

1 + 2

0 + 5

4 + 1

2 + 3

Bài 6. >, <, =?

4 – 0 …. 0 4 + 0 …. 0 + 4 4 – 4 + 2 … 2 + 0

5 – 5 … 4 0 + 3 …. 5 – 2 2 – 2 + 0 … 2 + 0

TIẾNG VIỆT

1. Đọc – viết: (Các con viết bằng bút mực vào vở chính tả ở nhà.)

Bố bạn Phan là thủy thủ. Mẹ bạn là y tá ở thủ đô. Vì thế, thuở bé, bạn Phan ở nhà bà. Gió mát, bà cho Phan ra nhà chị Thủy. Nhà chị Thủy có hoa lan, hoa lí, hoa hòe, hoa dã quỳ, … tỏa ngan ngát. Nhà chị có cả quả nhãn, quả khế, quả na, .... Chị cho Phan ăn hoa quả thỏa thích.

Bài tập 1. Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:

1. Tiếng chứa vần có âm đệm và âm chính là:

A. tan

B. quẻ

C. giỗ

2. Tiếng chứa vần chỉ có âm chính là:

A. nghé

B. mát

C. thuế

3. iếng chứa vần có âm chính và âm cuối là:

A. khàn

B. khoa

C. thứ

Bài tập 2. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

1. c, khay q:

… uả khế

… ò … è

… á trê

2. ng hay ngh:

… ô … ê

… ẫm … ĩ

… ỉ lễ

3. l hay n:

quả … a

xa … ạ

… ăn tăn

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
28 19.830
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm