Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

Câu 1. Viết số và dấu (< , >) thích hợp vào ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

Câu 2. Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào chỗ chấm:

1…2 3…4 4…3 5…4

2…5 3…1 4…5 1…4

5…2 5…3 3….5 4…1

Câu 3. Vẽ (theo mẫu):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

Câu 4. Viết (theo mẫu):

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

Đáp án: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

Câu 2.

1 < 2 3 < 4 4 > 3 5 > 4

2 < 5 3 > 1 4 < 5 1 > 4

5 > 2 5 > 3 3 < 5 4 > 1

Câu 4.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 3 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 4 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 7.578
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm