Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 Chân trời sáng tạo: Tuần 6

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 6 CTST được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo tài liệu.

Bài tập cuối tuần lớp 1 CTST - Tuần 6

Bài 1: Cho các số: 3,1, 0, 6, 8, 10 ,7

a, Số bé nhất là: .......

Số lớn nhất là: ........

b, Số ở giữa 6 và 8 là: .........

c, Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn :........................................

Bài 2: Nối với số thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 6

Bài 3: Điền số thích hợp vào

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 6

Bài 4: Tâm có số kẹo ít hơn 10 nhưng nếu thêm 2 cái kẹo nữa thì lại nhiều hơn 10. Hỏi Tâm có mấy cái kẹo?

Tâm có ............cái kẹo. Vì ..... < 10 và ..... + 2 > 10

Bài 5: Hòa có 3 cái bút, Ly có 4 cái bút. Hỏi số bút của cả hai bạn là bao nhiêu?

Phép tính: ………………………………………………………………………………………………..

Trả lời: ……………………………………………………………………………………………….......

Đáp án Bài tập cuối tuần lớp 1 CTST - Tuần 6

(Đáp án có trong file tải)

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
6 29.719
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm