Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 6

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 6 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 6

Bài 1: Cho các số: 3,1, 0, 6, 8, 10 ,7

a, Số bé nhất là: .......

Số lớn nhất là: ........

b, Số ở giữa 6 và 8 là: .........

c, Viết các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn :........................................

Bài 2: Nối với số thích hợp

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 6

Bài 3: Điền số thích hợp vào

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 6

Bài 4: Tâm có số kẹo ít hơn 10 nhưng nếu thêm 2 cái kẹo nữa thì lại nhiều hơn 10. Hỏi Tâm có mấy cái kẹo?

Tâm có ............cái kẹo. Vì ..... < 10 và ..... + 2 > 10

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 24.877
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm