Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào dấu …:

4 + 1 + 5 = 10….. 10 – 3 – 2 = 5 …..

3 + 6 + 1 = 10….. 10 – 4 – 5 = 1…..

5 + 4 + 1 = 9….. 10 – 3 – 4 = 2…..

Câu 2. Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 3. Điền số thích hợp vào dấu ….:

6 + …. = 10 6 + …. > 9

3 + …. > 9 3 + …. =9

4 + …. = 10 8 +…. > 8

5 + …. > 9 7 – …. = 5

10 – …. = 3 9 – …. =4

Câu 4. Tính theo mẫu:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 5. Từ phép cộng, hãy viết thành hai phép trừ:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 6. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

a) Em có 6 bông hoa, chị cho thêm 3 bông hoa. Hỏi em có tất cả mấy bông hoa?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

b) Em có 8 quả cam, em đã ăn hết 3 quả cam. Hỏi em còn lại mấy quả cam?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 7. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu ….:

6 + 2 …. 7 4 + 6 …. 5 + 5

3 + 6 …. 9 3 + 6 …. 4 + 5

4 + 5 …. 10 2 + 7 …. 4 + 6

5 + 3 …. 9 3 + 5 …. 2 + 7

Câu 8. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 5:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 8:

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Hình bên có: 4 hình vuông; 6 hình tam giác.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 6.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm