Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 1. Đánh dấu x vào chỗ trống đặt sau kết quả đúng:

5 – 4 = 1 …. 5 – 0 = 5 ….

5 – 1 = 4 …. 3 – 0 = 3 ….

3 + 2 = 5 …. 2 + 2 = 3 ….

1 – 0 = 1 …. 1 + 0 = 1 ….

Câu 2. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 3. Điền số vào dấu ….:

1 + 2 + 2 = ….. 4 + 0 + 1 = …..

3 + 2 + 0 = ….. 3 + 1 + 0 = …..

2 + 1 + 1 = ….. 2 + 0 + 3 = …..

1 + 2 + 1 = ….. 3 + 0 + 2 = …..

1 + 2 + 2 = ….. 1 + 1 + 3 = …..

1 + 3 + 1 = ….. 3 + 1 + 1 = …..

Câu 4. Nối hình vẽ với phép tính (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 5. Viết phép cộng, trừ với 3 số 1, 4, 5:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 6. Điền dấu (< > =) thích hợp vào ô trống;

5 – 0 ….. 5 + 0 4 – 0 ….. 4 + 1

3 – 0 ….. 5 – 2 2 + 0 ….. 2

4 + 0 ….. 5 – 3 1 + 4 ….. 5 – 0

3 + 1 ….. 2 + 3 4 – 1 ….. 2 + 1

Câu 7. Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ …..:

….. + 2 = 2 3 + ….. = 3

….. – 0 = 4 2 – ….. = 2

….. + 0 =4 5 – ….. = 3

4 + ….. = 5 4 – ….. = 1

….. + 2 = 4 2+ ….. = 3

Câu 9. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 5:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 8:

0 + 2 = 2 3 + 0 = 3

4– 0 = 4 2 – ..0… = 2

4 + 0 = 4 5 – .2…. = 3

4 + 1 = 5 4 – …3.. = 1

…2.. + 2 = 4 2+ ..1… = 3

Câu 9:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 6.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm