Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Có mấy điểm:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 2. Ghi số thích hợp vào ô trống: có mấy đoạn thẳng?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 3. Nối các điểm thành các đoạn thẳng:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 4. Có mấy đoạn thẳng?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:

1 chục = 10 đơn vị ….

1 đơn vị = 1 chục …..

10 đơn vị = 1 chục ….

10 đơn vị > 1 chục ….

Câu 6. Điền số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 7. Vẽ đường bao quanh 1 chục con vật (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 3:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

Câu 6:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 18 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 7.263
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm