Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 2. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

a) An có 7 nhãn vở, chị An cho thêm 2 nhãn vở. Hỏi An có tất cả mấy nhãn vở?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

b) Lan có 9 bông hoa, Lan cho bạn 3 bông. Hỏi Lan còn lại mấy bông?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 3. Điền số thích hợp vào mỗi hình (Hình giống nhau có số giống nhau).

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ ….:

6 + …. = 10 10 – …. = 7

…. + 6 = 10 …. – 7 = 3

5 + …. =9 8 – …. = 5

…. + 4 = 7 …. – 5 = 3

Câu 5. Tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 6. Điền dấu (> < =) thích hợp vào dấu ….:

7 + 3 …. 4 + 6 6 + 4 …. 5 +4

5 + 2 …. 2 + 4 8 + 1 …. 7 + 3

10 – 3 …. 4 + 3 10 – 2 …. 5 + 2

10 – 4 …. 1 + 5 10 -6 …. 7 – 2

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Hình bên có:

….. hình tam giác

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 2:

7 + 2 = 9

9 – 3 = 6

Câu 3:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Câu 7:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 17 - Đề 2

Hình bên có 6 hình tam giác.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 4.197
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm