Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 3 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the picture and complete the words

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

I have a ______________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

How old are you?

_____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

What is this?

_____________________

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

How many cars?

_____________________

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3

Touch your ___________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart số 3

I/ Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Touch your nose

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

3. I want a banana

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart năm 2021 số 2 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.425
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm