Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 35

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 35 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 35

Môn Tiếng Việt

Câu 1: Đọc đúng bài Hai cậu bé và hai người bố. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 164)

Câu 2: Viết câu trong bài chứa tiếng có vần iêc:

…………………………………………………………………………………

Câu 3: Nói một câu chứa tiếng có vần iêt.

Câu 4: Bố Việt làm gì? Bố Sơn làm gì?

…………………………………………………………………………………

Câu 5: Chép đúng chính tả bài Xỉa cá mè. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 165)

Câu 6: Viết hai từ trong bài có tiếng bắt đầu bằng c:

…………………………………………………………………………………

Môn Toán:

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 71 ; … ; 73 ;… ; 75 ; … ; 77 ; … ; 79 ; … ;

81 ; … ; … ; … ; … ; 86 ; … ; … ; … ; 90;

… ; … ; … ; … ; … ; 96 ; … ; … ; … ; 100;

b) Viết các số:

Hai mươi ba:……. Bốn mươi bảy: …….

Tám mươi ba:……. Chín mươi tám:…….

Năm mươi tư:……. Mười chín:…….

Hai mươi mốt:……. Bảy mươi lăm:…….

Ba mươi:……. Một trăm:…….

c) viết các số 34, 27, 92, 59:

+ Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………..

+ Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………

2. a) Viết tiếp vào bài giải:

a, Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa. Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa cả hai tổ hái được là:

……………………………………………………………..

Đáp số:……………………...........................................

b) Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán 25 chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

3. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ trống:

65 – 5 …. 90 – 20

41 + 32 …. 70 + 3

20 + 4 …. 45 – 23

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 35 dành cho các em học sinh tham khảo. Ngoài ra, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 1Tiếng Việt lớp 1 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Đánh giá bài viết
9 13.800
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm