Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 30

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 30 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 30

Họ và tên: ……………………………………………..

Lớp: 1….

* MÔN TOÁN *

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

15 + 52

50 + 12

35 + 24

21 + 26

32 + 10

81 + 7

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

65 – 15

55 – 33

45 – 4

56 – 13

36 – 33

48 - 45

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Bài 2. Tính:

42 + 15 = …

34 + 4 – 16 = …

15 cm – 10 cm + 4 cm = …

66 – 16 = …

40 + 8 – 8 = …

30 cm + 10 cm – 20 cm = …

38 + 60 = …

37 – 32 + 33 = …

25 cm + 30 cm – 15 cm = …….

Bài 3. >,<,=?

78 – 7 ... 70

96 – 42 ... 50 + 8

38 … 30 + 8

45 + 3 … 43 + 5

Bài 4. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

+ Một tuần lễ có …… ngày. Đó là: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

+ Một tuần lễ có 2 ngày em không đến trường. Vậy một tuần lễ em tới trường …… ngày.

+ Hôm nay là ngày ………… tháng……….năm……………………….

+ Ngày mai là ngày ………… tháng ……… năm………………………

+ Ngày kia là ngày ………… tháng ……….năm………………………

Bài 5. Lớp 1A có 32 học sinh, lớp 1B có 33 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 6. Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Môn Tiếng Việt lớp 1

A. Đọc hiểu:

Đôi bạn

Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe thấy tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

- Ai hát đấy?

Có tiếng trả lời:

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

Búp Bê nói:

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo Nguyễn Kiên

* Dựa vào bài “Đôi bạn”, em hãy khoanh vào chữ đặt trước ý đúng:

1. Búp Bê làm những việc gì?

A. Quét nhà và học bài

B. Rửa bát và quét nhà

C. Quét nhà, rửa bát, nấu cơm

2. Dế Mèn hát để làm gì?

A. Để luyện giọng

B. Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn

C. Muốn cho bạn biết mình hát rất hay

* Sau khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê trả lời thế nào? Hãy viết lại câu trả lời đó.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

* Điền vào chỗ chấm:

a) ch hay tr:

con .......uột

cái ….....ống

dòng .......ữ

........ang giấy

bức ........anh

.........ường học

b) iên hay iêng dấu thanh:

bệnh v.......

s......... năng

k............ kị

t.......... nói

cô t..........

ngh......... cứu

c) d, r hay gi:

… eo trồng … ước đèn … uyên … áng mưa … ầm

… ặng dừa … u lịch nghe … ảng ... óc … ách

B. Viết:

Em hãy viết bài “Đôi bạn” vào vở chính tả ở nhà.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
10 25.772
Sắp xếp theo
    Bài tập cuối tuần lớp 1 Xem thêm