Giải bài tập trang 135 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 1: Luyện tập chung

Giải bài tập ttrang 135 SGK Toán 1: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Toán, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 133, 134 SGK Toán 1: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 1 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 1 trang 135)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết (theo mẫu):

Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số 18 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 40 gồm ....chục và...đơn vị.

Số 70 gồm....chục và ...đơn vị.

Hướng dẫn giải

Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị.

Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giaire bài tập Toán lớp 1

Hướng dẫn giải

a) Số thứ tự từ bé đến lớn là:

9, 13, 30, 50

b) Số thứ tự từ lớn đến bé là:

80, 40, 17, 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

a) Đặt tính rồi tính:

70 + 20 = 80 – 30 = 10 + 60 =

20 + 70 = 80 – 50 = 90 – 40 =

b) Tính nhẩm:

50 + 20 = 60cm + 10cm =

70 – 50 = 30cm + 20cm =

70 – 20 = 40 – 20cm =

Hướng dẫn giải

a)

70 + 20 = 90 80 – 30 = 50 10 + 60 = 70

20 + 70 = 90 80 – 50 = 30 90 – 40 = 50

b)

50 + 20 = 90 60cm + 10cm = 70cm

70 – 50 = 20 30cm + 20cm = 50cm

70 – 20 = 50 40 – 20cm = 20cm.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Hướng dẫn giải

Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là:

20 + 30 = 50 (bức tranh)

Đáp số: 50 bức tranh.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số

Đánh giá bài viết
1 2.160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm