Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1: Số 8

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1: Số 8

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1: Số 8 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập trong phạm vi số 8. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 1: Số 7

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1: Số 8 (bài 2, 3, 4 trang 31/SGK Toán 1)

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Số?

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1

Hình 1: Viết vào ô trống số 8

Hình 2: Viết vào ô trống số 8

Hình 3: Viết vào ô trống số 8

Hình 4: Viết vào ô trống số 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 31 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

Hình a. Viết số 2 rồi đến số 4, số 6 và số 8.

Hình b. Viết số 7 rồi đến số 5, số 3 rồi đến số 1.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

8....7 8....6 5.....8 8.....8

7....8 6....8 8.....5 8.....4

Hướng dẫn giải

8 > 7 8 > 6 5 < 8 8 = 8

7 < 8 6 < 8 8 > 5 8 > 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 33 SGK Toán 1: Số 9

Đánh giá bài viết
5 2.837
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm